Xã Bản Mế tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017

Vừa qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bản Mế đã tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017. Từ đó, xác định khối lượng cần thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, để xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực, phù hợp với khả năng nguồn lực địa phương.

Cho đến thời điêm này, xã đã đạt được 9/19 tiêu chí gồm:  tiêu chí số 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 8 về  bưu điện, tiêu chí số 12 về lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí số 14 về giáo dục, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 19 về an ninh- trật tự - xã hội, tiêu chí số 7 về chợ, tiêu chí số 17 về môi trường.

Năm 2018 xã dự kiến hoàn thành một số tiêu chí như: tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 9 về nhà ở.  Và một số tiêu chí khác cũng được xã tích cực triển khai thực hiện.

Từ việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã,  đã giúp cho đời sông vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, sơ sở vật chất, hạ tầng xã hội được đổi mới và cải thiện, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực phát triển kinh tế, đáp ứng được phần nào nhu cầu phát triển trên địa bàn xã. Tuy nhiên,  trong quá trình triển khai, một số tiêu chí vẫn còn gặp phải vướng mắc do điều kiện kinh tế của xã cùng cao còn khó khăn, nên việc huy động nguồn lực trong nhân dân còn hạn chế.

Thông qua việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dụng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã cũng rút ra  được một số bài học kinh nghiệm đó là để có thể đạt được xã nông thôn mới thì cần phải có sự kết hợp giữa hai nhân tố quyết định đó là nhà nước và mọi người dân trong xã.

Thào Loan

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1