Xã Cán Cấu hoàn thành tiêu chí giao thông

         Hiện nay, xã Cán Cấu đã hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay trên địa bàn xã có trên 48 km đường giao thông. Để thực hiện tiêu chí giao thông, Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp đồng bộ. Từ khâu khảo sát thiết kế, đến xây dựng phương án thi công đều được cấp ủy, chính quyền xã xây dựng chi tiết, rồi tổ chức họp dân để lấy ý kiến tham gia. Người dân được biết, được bàn, được tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện nên rất phấn khởi, tin tưởng và những quyết sách, định hướng của cấp ủy chính quyền xã đề ra. Họ sẵn sàng hiến đất, chặt bỏ cây cối hoa màu để mở rộng, nắn thẳng, làm mới đường giao thông. Đồng thời còn ủng hộ ngày công, tiền mặt để các tuyến đường  giao thông mau chóng hoàn thành

Xác định tiêu chí giao thông là tiêu chí quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các tiêu chí khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã Cán Cấu đã tập trung đầu tư mọi nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Đến nay 2,5 km đường trục xã, liên đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, trên 29 km đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, đạt 100%, trên 3,6 km đường nội đồng đã được cúng hóa, đảm bảo cho người dân đi làm không bị lầy lội vào mùa mưa, trên 9 km đường liên gia đã bê tông hóa. Việc hoàn thành tiêu chí giao thông, giúp cho nhân dân xã Cán Cấu đi lại thuận tiện, tạo điều kiện phát triển giao thương, buôn bán hàng hóa../.

Thào Loan.


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1