Xã đầu tiên của huyện Si Ma Cai đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,  xã Mản Thẩn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, tăng cường huy động nguồn vốn, lồng ghép các các chương trình dự án để chương trình xây dựng Nông thôn mới triển khai đạt được những kết quả cao.

Xác định đường giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.Vì vậy trong năm 2013, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Tổng số đất nhân dân đã hiến để làm đường giao thông nông thôn là 680.500 m2; đóng góp 12.275 công lao động để đổ bê tông các tuyến đường liên thôn, nội thôn, nội đồng. Đến thời điểm này toàn xã đã bê tông hóa được 18,2 km đường giao thông nông thôn, mở mới đường giao thông các loại được trên 4,5km, tham mưu cho Ủy Ban nhân huyện đầu tư nâng cấp và mở mới nhiều công trình giao thông  nối liền xã với huyện và các xã bạn với tổng kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt là việc nâng cấp  02 tuyến đường giao thông, từ Ủy ban nhân xã đến trung tâm huyện. Nhờ có hệ thống giao thông thuận lợi người dân tích cực đầu tư phát triển nâng cao đời sống đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22.4 triệu đồng/người/năm tăng hơn 5 triệu đồng so với năm 2015.

Say Sáng Phìn là một  thôn  được xã chọn làm điểm để Xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xã đã phối hợp với thôn, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ Đảng viên nhân dân trong thôn, thực hiện lồng ghép các chương trình dự án  xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận với  tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, Thôn đã xây dựng tốt hương ước quy ước, thực hiện nếp sống văn minh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chú trọng công tác giáo dục đào tạo. Thôn Say Sán Phìn không chỉ là thôn đầu tiên của xã, mà còn là thôn đầu tiên của huyện  hoàn thành tiêu chí môi trường, đã được bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh gửi thư khen.  Từ mô hình điểm này xã đã tổ chức cho các thôn bản đến học tập để nhân rộng ra toàn xã.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai là chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường công tác khuyến nông đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay  nhân dân trong xã đã trồng được 3,8 ha cây Đương Quy, 4,2 ha cây Tam Thất, là những cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Việc đưa giống cây con mới có năng xuất, sản lượng cao vào sản xuất thay thế các loại giống cây trồng  hiệu quả thấp đã mang lại hiệu quả rõ nét. Từ sau khi sử dụng các loại giống mới thay thế giống địa phương thì năng suất của các loại cây trồng chính tăng đáng kể từ 3-5 tạ/ha đối với cây ngô, 6 tạ/ha đối với lúa ruộng, 2 tạ/ha đối với cây đậu tương chính vì vậy mà nhân dân đã sử dụng 100% giống lúa ruộng mới, 95% giống ngô lai và 20% đậu tương cao sản thay thế các loại giống cũ cho năng suất thấp. Trong chăn nuôi đại gia súc, nhân dân đã chuyển từ thả rông và dùng để cày kéo sang hình thức nuôi nhốt, vỗ béo để bán. Hàng năm xuất bán được từ 120-160 con trâu, bò. Nông dân đã trồng được 16 ha cỏ VA06, cỏ voi để làm thức ăn cho gia súc. Nhờ vậy, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân giảm gần 10%.

Hiện nay xã đang chú trọng vào đề án phát triển chăn nuôi, Chương trình mua trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, Theo nghị quyết định 22 của tỉnh ủy, Tổ chức cho nhân dân mua được 59 con trâu theo dự án chăn nuôi gia súc. Thực hiện xây mới 8 cái chuồng trâu, 5 cái hố ủ phân để chăn nuôi gia súc. Triển khai thực hiện 3 tiểu dự án nuôi gà, 1 tiểu dự án trồng cây chanh tứ quý, 1 tiểu dự án vịt và 3 tiểu dự án lợn cho các nhóm đồng sở thích.

 Bên cạnh đó hệ thống y tế, giáo dục không ngừng được mở rộng, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đến nay xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, có 01  trường học đạt chuẩn Quốc gia. 

Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của Si Ma Cai là tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 11.9%, Năm 2015, Tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.239 tấn, lương thực bình quân đầu người 617kg/người/năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao, an ninh chính trị ổn định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân,  xã Mản Thẩn  đã được  tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Si Ma Cai./. 

Đình Nam

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1