Xã Sán Chải: Tích cực xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, là tiền đề để xã từng bước xóa đói, giảm nghèo. Năm 2017 cấp ủy, chính quyền xã Sán Chải đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cho đến thời điểm này xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới.

Có được kết quả đó trong năm BCĐ nông thôn mới của xã đã thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 xã đã đổ được 18,3 km. Mở mới, giải cấp phối được 1,5km. BCĐ đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã xây dựng kế hoạch thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, phân công cán bộ phụ trách các thôn, các hộ gia đình để chỉ đạo nhân dân làm nhà vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc, trong đó chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, cán bộ hưởng phụ cấp gương mẫu làm trước. Hiện nay xã có 483/619 hộ có chuồng trâu đảm bảo tiêu chuẩn, đạt 78,9%. 520/619 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 84%.

Trong năm 2018 xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thi công các tuyến đường giao thông đã đăng ký và làm mới, tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào vệ sinh nông thôn. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền xã, sự tham gia hưởng ứng tích cực ần người dân, tin tưởng rằng năm 2018 này, xã sẽ gặt hái được nhiều thành công, sớm hoàn thành các tiêu chí đăng ký hoàn thành năm 2018./.
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1