Xã Thào Chư Phìn: Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Sau gần 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Thào Chư Phìn đã hoàn thành 8/19 tiêu chí của chương trình xây dựng Nông thôn mới, so với mục tiêu đề ra,  xã Thào Chư Phìn đang thực hiện chương trình xây dựng Nông Thôn Mới theo đúng lộ trình để về đích vào năm 2020.

Năm 2016 này xã  Thào Chư Phìn tiếp tục đăng ký hoàn thành 3 tiêu chí trong chương trình Xây dựng Nông Thôn Mới. Tuy đại bộ phận người dân trong xã còn nghèo, nhưng phong trào quyên góp, ủng hộ xây dựng  nông thôn mới của đồng bào  nơi đây, trong những năm qua đạt trên 2,5 tỷ đồng, vốn huy động từ các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân khác là 120 triệu đồng. Có thể nói, Đảng bộ, chính quyền  ở xã Thào chư Phìn đã làm tốt phong trào dân vận khéo. Ở đó, không ai đứng ngoài cuộc khi Đảng cần, chính quyền kêu gọi và huy động sức dân làm mọi việc.

Xác định đường giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.Vì vậy trong những năm  qua xã Thào Chư Phìn đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã có  50 hộ dân tham gia hiến đất được hơn 22.645m2 đất, Tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới là hộ gia đình ông Vàng Chẩn Lìn, thôn Hồ Sáo Chải đã hiến trên 600m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Nhân dân trong xã cũng đã đóng góp trên 2000 ngày công lao động. Đến nay xã đã bê tông hóa được gần  9,3 km đường giao thông nông thôn, mở mới đường giao thông các loại được trên 5,6 km, đầu tư nâng cấp và mở mới nhiều công trình giao thông với tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thào Chư Phìn, đã phối hợp với thôn, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ Đảng viên nhân dân trong xã, thực hiện lồng ghép các chương trình dự án  xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận với  tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường công tác khuyến nông đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng  kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động.

Hiện nay  xã đang tập trung vào đề án phát triển  chăn nuôi theo nghị quyết 22 của tỉnh ủy Lào Cai, chú trọng đến việc kiểm soát tốt đầu vào của con giống, theo chương trình mua trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số trâu, bò nhân dân đã mua được trên 72 con đạt  100% kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo các hộ được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi đất nương dốc sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi thực hiên tốt chương trình này, xã đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thẩm định được  40 hộ có nhu cầu vay vốn, kết quả có  40 hộ đủ điều kiện để lập hồ sơ vay vốn, với số tiền đã giải ngân là trên 3 tỷ đồng, tổng diện tích đất nương các hộ này đã chuyển đổi sang trồng cỏ là 104 ha, tổng số trâu, bò sinh sản  từ số con giống đã mua là 06 con. Tiêu biểu trong phong trào này là hộ gia đình ông Ly Seo Sè, thôn Cẩu phìn Chải. Ông đã trồng thêm được 5000m2 cỏ VA 06,  mua thêm 6 con trâu, bò. Hộ gia đình ông Vàng Seo lử thôn Hồ Sáo Chải, đã trồng thêm được 6000m2 cỏ mua thêm 6 con trâu bò. Hiện nay công tác tổ chức lại sản xuất ở cơ sở hình thành tương đối rõ nét, đã thành lập được 10 tổ hợp tác sản xuất nông lâm nghiệp và kiện toàn xong bộ máy quản lý tổ hợp tác thôn, tổ chức họp thôn lập kế hoạch sản xuất có sự tham gia của người dân, cùng với đó thành lập được 07 Nhóm sở thích nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất và chăn nuôi. Tổng sản lượng  lương thực đạt trên 1.723 tấn, lương thực bình quân đầu người  785kg/người/năm.

Bên cạnh đó hệ thống y tế, giáo dục không ngừng được mở rộng, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch đẹp, tinh thần tự giác trong tham gia xây  dựng nông thôn mới đang dần hiện hữu trong mỗi gia đình và trong cả cộng đồng. Nổi rõ nhất là phong trào thực hiện “Xã hội hóa” được nhân rộng từ mỗi nhà như: Tự bỏ tiền làm đường liên gia, xây dựng 16 nhà tắm, làm  05 bể nước, làm 32 chuồng trại hợp vệ sinh, thực hiện hiệu quả và chất lượng chương trình “ Nhà sạch – Vườn đẹp” tại mỗi  thôn bản. Đến nay đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, có 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia. 

Đồng chí Giàng Seo Phừ, Phó Chủ tịch UBND xã Thào Chư Phìn cho biết:  tuy là xã có địa hình chia cắt phức tạp, đất đai vừa dốc, lại vừa ít. Tìm được mặt bằng trăm mét vuông đất để làm nhà đã là rất khó. Khó là thế,  người dân vẫn hiến trên 600.000 m2 đất cho việc xây dựng NTM.  Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở đã gắn kết Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Thào Chư Phìn vào một khối thống nhất. Đã tạo nên sức mạnh của Thào Chư Phìn để xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng  nông thôn mới.

Đại hội Đảng các cấp đã hoàn thiện theo đúng ý nguyện của nhân dân. Khối thống nhất toàn Đảng, toàn dân đó, đã và đang tạo ra cho Thào Chư Phìn những nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng đó chính là “lòng dân”. Phát huy được trí tuệ của nhân dân, huy động được sức mạnh toàn dân, nhất định: Thào Chư Phìn sẽ thành công trong xây dựng nông thôn mới./.

Ngô Đình Nam

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1