Xây dựng nông thôn mới ở xã Thào Chư Phìn.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Thào Chư Phìn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con nhân dân trong xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của tỉnh, của huyện, đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, chi bộ vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao để xây dựng đường giao thông, đường nội đồng tại các thôn theo phương châm nhân dân và nhà nước cùng làm. Từ đó đã khơi dậy tinh thân thi đua hăng hái giữa các thôn, các hộ gia đình trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Một trong những tiêu chí mà xã phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2018 là tiêu chí số 2 về giao thông là những tiêu chí khó thực hiện. Bởi tiêu chí này ngoài việc cần nguồn vốn đầu tư lớn, thì cần có sự chung tay của toàn thể bà con nhân theo phương châm nhân dân và nhà nước cùng làm. Xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, vận động các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín các thôn bản cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, ngày công lao động để bê tông hóa các tuyến đường.

Đến nay, xã đã bê tông hóa được 25 km đường giao thông liên thôn, nội đồng, đạt 100% kế hoạch.  Nhờ việc phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên có trách nhiệm đảm nhận phần việc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, nên đã kịp thời năm bắt, giải quyết vướng mắc nảy sinh. Phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm cũng được các thôn duy trì tốt.

Cùng với vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi công cộng, xã Thào Chư Phìn cũng xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng có thể thấy từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Thào Chư Phìn đã có những đổi thay rõ nét. Đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội và môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ./.

Lồ Sinh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1