Huyện Si Ma Cai chú trọng phát triển mạng lưới và chỉ đạo nội dung của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện luôn xác định rõ vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dự luận xã hội cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và là kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, từ đó chú trọng xây dựng phát triển và định hướng nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dự luận xã hội từ huyện đến cơ sở đảm bảo về chất lượng và số lượng. Bởi đây chính là lực lượng nòng cốt để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

 Để xây dựng, phát triển đội ngũ, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, xây dựng, tổ chức được mạng lưới Báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy Si Ma Cai đã ban hành Quyết định số 264-QĐ/HU, ngày 14/12/2015 về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện của Đảng bộ huyện Si Ma Cai, khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 18 đồng chí; từ tháng 3/2016 đến nay, huyện tiếp tục kiện toàn, thay thế 14 đồng chí nhưng vẫn đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu lĩnh vực, ngành theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Cụ thể trong tổng số 18 đồng chí báo cáo viên cấp huyện có 13 đồng chí đang công tác tại các xã, thị trấn là Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban Tuyên vận, 05 đồng chí là lãnh đạo thuộc các cơ quan, ban ngành huyện; về trình độ chuyên môn Đại học có 17 đồng chí, Trung cấp 01 đồng chí; trình độ lý luận chính trị Cao cấp 04 đồng chí, đang học cao cấp 01 đồng chí, Trung cấp 13 đồng chí; dân tộc Kinh 04 đồng chí, dân tộc Mông 13 đồng chí, dân tộc Phù Lá 01 đồng chí; độ tuổi từ 31 đến 54 tuổi. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cũng được kiện toàn, từ năm 2014 đến nay huyện tiếp tục ban hành các Quyết định số 558-QĐ/HU, Quyết định số 998-QĐ/HU, ngày 20/3/2017; Quyết định số 1643-QĐ/HU, ngày 14/3/2018 về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội theo Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư và Thông báo số 287-TB/TU ngày 22/01/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Đồng thời ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội. Đến nay, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội gồm 20 đồng chí trong đó 06 đồng chí là cán bộ các phòng, ban, cơ quan huyện, 14 đồng chí là người có uy tín ở cơ sở. Lực lượng này thường xuyên được kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao, đủ sức khỏe, nhanh nhậy, tích cực hoạt động nắm bắt thông tin dư luận xã hội. Theo đó, từ 2014 đến nay huyện đã thay thế 14 đồng chí cộng tác viên, đồng thời bổ sung 14 đồng chí cộng tác viên cấp huyện.

 Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đều là thành viên của Ban và tổ tuyên vận, được cấp ủy các cấp quan tâm, phát triển nâng tổng số thành viên lên 278 đồng chí trong đó thành viên Ban tuyên vận là 101 đồng chí, thành viên tổ tuyên vận là 177 đồng chí (tính đến thời điểm 15/7/2020) bao gồm các đồng chí là Thường trực Đảng ủy, UBND,cán bộ công chức, trưởng các đoàn thể xã, thị trấn, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn...

Hầu hết đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đều do cơ sở giới thiệu, là những đồng chí có trình độ, năng lực về hoạt động tuyên truyền, có điều kiện về thời gian, sức khoẻ và đặc biệt tâm huyết với công việc, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật phát ngôn cao và có năng lực truyền đạt, định hướng thông tin, nắm bắt dự luận xã hội... đội ngũ này đã thực sự là cầu nối, lực lượng nòng cốt hướng dẫn, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyển tải thông tin có định hướng, đưa tiếng nói của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ sở đồng thời là những người nắm bắt, phản ánh thông tin khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân về các sự kiện, vấn đề kinh tế - xã hội, chính trị, những vấn đề nóng và nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà xã hội đang quan tâm, trao đổi, giải đáp thắc mắc, nhất là những thông tin trái chiều; đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp trên các giải pháp thích hợp góp phần định hướng dư luận xã hội.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cấp ủy các cấp luôn quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng này. Từ năm 2016 đến nay, hằng năm Huyện ủy đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn. Định kỳ 02 năm một lần, Huyện ủy tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện nhằm tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền miệng của địa phương. Từ năm 2016 đến năm 2019, huyện tổ chức 02 hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện gồm 53 lượt thí sinh tham dự. Từ hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng kiến thức cho những thí sinh đạt giải tham gia hội thi cấp tỉnh và đạt kết quả cao, cụ thể năm 2017 có 01 đồng chí đạt giải Nhất hội thi cấp tỉnh, năm 2019 có 01 đồng chí đạt giải “Thí sinh có phương pháp tuyên truyền sáng tạo nhất”, 01 đồng chí đạt giải khuyến khích. Đây cũng chính là cơ hội để các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy khả năng, thế mạnh của bản thân và học hỏi, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện tháng 7/2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Trung ương

 

 Ngoài việc cử đi đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ…định kỳ hằng tháng Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy duy trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên theo đúng quy định, trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hơn 54 hội nghị với hơn 4.752 lượt người tham gia nghe gồm các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể huyện, công tác viên dư luận xã hội, Ban tuyên vận xã... Ngoài các hội nghị báo cáo viên định kỳ, Đảng ủy các xã, thị trấn còn tổ chức 663 hội nghị tuyên vận cho hơn 32.487 lượt cán bộ, đảng viên, thành viên ban và tổ tuyên vận thôn với hơn 167 chuyên đề được triển khai, phổ biến đảm bảo theo định hướng của tỉnh và phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng; tình hình biển, đảo; công tác giáo dục và đào tạo; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; các chuyên đề Pháp luật, tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương…qua đó các đồng chí báo cáo viên được cung cấp đầy đủ các loại tài liệu cần thiết đảm bảo cho công tác tuyên truyền, đồng thời được định hướng những nội dung thông tin chính thống, giúp công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm...Với phương châm “Đến từng ngõ, rõ từng nhà” nội dung này tiếp tục được tuyên truyền, triển khai thực hiện đến từng hộ gia đình và mỗi người dân thông qua hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, đặc biệt là các thành viên tổ tuyên vận, các chi hội đoàn thể tại thôn đồng thời đây cũng là những cộng tác viên dư luận xã hội, nắm và phản ánh thông tin dư luận xã hội cho cấp ủy, chính quyền cơ sở những nguồn thông tin quan trọng giúp cấp ủy các cấp nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống ngay tại cơ sở không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn, kịp thời chuyển tải các thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước qua đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới của huyện.

 Mặc dù còn những hạn chế và nhiều khó khăn, thách thức, song tin tưởng rằng trong thời gian tiếp theo với sự quan tâm sâu sắc, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng với sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của huyện sẽ không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, hoạt động một cách chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Vàng Thị Nga
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 109
  • Tất cả: 1,985,014