HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

    Sáng ngày 27/10/2023 HĐND huyện khóa XIV đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lý Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  đồng chí Trần Bích Sửu, Ủy viên BTV Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, đồng chí Trần Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các đồng chí trong Thường trực UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các cơ chuyên môn trên địa bàn huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XIV. 

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

 

    Tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) các đại biểu HĐND huyện đã  xem xét, cho ý kiến đối với 06 tờ trình của UBND huyện, 02 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, HĐND huyện. kỳ họp cũng đã được nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thu giải trình làm rõ những nội dung liên quan đến các tờ trình của UBND huyện về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công trên địa bàn huyện. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết cụ thể: (1) Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm 2021-2026; (2) Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; (5) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Si Ma Cai; (6) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 trên địa bàn huyện Si Ma Cai; (7) Nghị quyết kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND huyện khóa XIV.

anh tin bai

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chúc mừng đ/c Trần Văn Tiến trúng cử ủy viên UBND huyện

    Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp được tổ chức xuất phát từ sự cần thiết trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Việc HĐND huyện quyết nghị ban hành Nghị quyết các nội dung trên với tỉ lệ thống nhất cao sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. Tạo tiền đề quan trọng để Si Ma Cai sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 
Vũ Chiến - Nguyễn Sơn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1