Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024

    Ngày 12/4. UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính của UBND huyện năm 2023 và Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

 

    Dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước của huyện Si Ma Cai năm 2023 và Kết quả thực hiện công tác CCHC 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm 9 tháng cuối năm 2024.
    Báo cáo nêu rõ: Kết quả Chỉ số CCHC của UBND huyện năm 2023 tăng 2 bậc so với năm 2022, Chỉ số SIPAS của UBND huyện năm 2023 tăng 5 bậc so với năm 2022.  
    Công tác cải cách hành chính được thực hiện xuyên suốt, tích cực trên cả 06 lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công. Xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số để đảm bảo triển khai cải cách hành chính có hiệu quả đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các nhiệm vụ và giải pháp về CCHC cơ bản đã được các cơ quan, các xã chủ động triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp, chất lượng hiệu quả công việc được nâng lên, góp phần tiết kiệm kinh phí, thời gian đối với người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.

anh tin bai

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

    Công tác kiểm soát TTHC luôn được các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát các văn bản mới để kịp thời cập nhật quy trình TTHC và thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa. 100% TTHC được công khai khai đầy đủ, rõ ràng, dễ tiếp cận trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã, giúp cho cá nhân, tổ chức thuận tiện khi có nhu cầu tra cứu về TTHC. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” và ứng dụng phần mềm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (VNPT-iGate) để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong giải quyết TTHC giúp quá trình xử lý hồ sơ TTHC được công khai, minh bạch. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt 99,2% (đạt 101,2% so với mục tiêu Kế hoạch).
    Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Việc Cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm thực hiện, 100% cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp theo đúng vị trí việc làm, đạt tiêu chuẩn theo quy định. Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đăng ký sử dụng biên lai điện tử để thu phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thực hiện trong giao dịch thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả.
    Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận và đưa ra ý kiến nhằm khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở và cũng đã được bộ phận một cửa giải trình và làm rõ tại Hội nghị. 

anh tin bai

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cơ quan thường trực, công tác cải cách hành chính đã triển khai thực hiện, đạt được trong năm 2023 và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết và số hóa hồ sơ, đề nghị rà soát lại phân công cho các cơ quan đơn vị để thực hiện và yêu cầu phải báo cáo thường xuyên nhiệm vụ được giao về cơ quan thường trực để đánh hàng tháng. Đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị cần phải làm tốt việc niêm yết thủ tục cải cách hành chính, cần tăng cường hỗ trợ giúp đỡ người dân và cần có sự công khai minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở./.

 
Vũ Chiến - Giàng Măng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1