Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm.

    Ngày 9/4/, ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 3 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

 

    Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Si Ma Cai.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Si Ma Cai 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. 
Trong 3 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, trong đó chú trọng, tập trung vào công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh.
UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với BHXH huyện triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Ban hành 03 kế hoạch, 01 văn bản chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2024. Ngoài ra BHXH huyện và các cơ quan chuyên môn đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

    UBND huyện Si Ma Cai thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH cho người lao động, BHXH toàn dân. Tính đến tháng 3 năm 2024, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.923 người (tăng 14 người so với năm 2023), đạt 93,6% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 271 người (giảm 122 người so với năm 2023), đạt 23,98% kế hoạch. số người tham gia BHTN là 1.500 người (tăng 7 người so với năm 2023), đạt 93,3% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 37.619 người (giảm 728 người so với năm 2023), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,4% (trong đó số người tham gia BHXH huyện quản lý là 34.590 người, số người tham gia tại nơi khác là 3.029 người). Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN là 19,191 tỷ đồng, đạt 25,03% kế hoạch.
    Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận và đưa ra các ý kiến, kiến nghị đề xuất đối với BHXH huyện về các vấn đề bất cập liên quan đến BHYT và cũng đã được lãnh đạo BHXH huyện trực tiếp giải trình làm rõ tại Hội nghị.
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, thành viên BCĐ tiếp tục tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân tham các loại Bảo hiểm, BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN. Xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là BHXH huyện phối Trung tâm - Văn hóa - Thể thao - Truyền thông huyện Si Ma Cai xây dựng kế hoạch tuyên truyền để công tác BHXH hoàn thành và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra./.

 
Giàng Măng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1