Huyện Si Ma Cai họp báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

    Ngày 9/4, UBND huyện Si Ma Cai tổ chức cuộc họp báo cáo đánh giá công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

 

    Dự chủ trì cuộc họp có đồng chí Hoàng Văn Dương, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

    Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng tài chính- kế hoạch báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, các xã đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch, nguồn kinh phí giao để triển khai thực theo quy định. Tính đến ngày 31/12/2023, huyện Si Ma Cai đã phân bổ chi tiết và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch tổng số vốn tỉnh quản lý giao là 510 tỷ 067 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại đã giải ngân 47 tỷ 731 triệu đồng, đạt 9,4%  kế hoạch vốn. Trong đó, vốn giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, tổng vốn kế hoạch giao 454 tỷ 738 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch vốn. Vốn ngân sách tập trung là 11 tỷ 209 triệu đồng, đã giải ngân 8 tỷ 824 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch vốn, vốn ngân sách huyện quản lý là 368 tỷ 119 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch vốn, vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 110 tỷ 708 triệu đồng, đã giải ngân 21 tỷ 119 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch vốn, trong đó vốn nông thôn mới đã giải ngân 2 tỷ 342 triệu đồng, đạt 60%, vốn dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 17 tỷ 263 triệu đồng, đạt 33%, vốn giảm nghèo bền vững giải ngân 1 tỷ 514 triệu đồng, đạt 3%.

anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo UBND các xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

    Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã báo cáo với huyện về tiến độ giải ngân vốn đầu tư và các hạng mục trong chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua, đồng thời các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp, nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. 

    Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Dương, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có công trình dự án, đang được đâu tư, cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định. Đối với công trình y tế giai đoạn 2 cần hoàn thành trước đại hội Đảng bộ huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình giao thông còn chậm như công trình đường liên xã Nàn Sín huyện Si Ma Cai đi Tả Thàng huyện Mường Khương. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã cần có những giải pháp để khắc phục khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện trong năm 2024 này, nhất là Dự án hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn huyện. Giải quyết dứt điểm, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của một số hộ dân xã Cán Cấu có đất khu vực đầu tuyến chưa đồng thuận với chủ trương hiến đất./.

 
Lồ Sinh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1