Huyện Si Ma Cai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

          Ngày 22/12, Huyện Si Ma Cai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phúc UVBTV, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Nguyễn Trọng Hài, UVBTV tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh. Về phía huyện Si Ma Cai có đồng chí Hà Đức Minh, bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Dương, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện chủ trì và khai mạc hội nghị.
Năm 2022, huyện Si Ma Cai đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo cụ thể hóa các chủ chương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. bằng các chương trình hành động, các dự án đầu tư. Cùng với đó, huyện Si Ma Cai luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, với nhiều cơ chế chính sách đặc thù, các nguồn vốn đầu tư ưu đãi, cùng với các chính sách của đảng và nhà nước, đã tạo ra thuận lợi cho người dân trong huyện phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

    Chính vì vậy, trong năm 2022, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền đạt được kết quả khá nổi bật. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch co vít 19. Tập trung lãnh đạo duy trì có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu  người đạt trên 28 triệu đồng trên người trên năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp đã bước đầu khai thác tiềm năng, lợi thế; hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 27 nghìn tấn. Các xã, thị trấn vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải tạo, để nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả ôn đới, tạo cảnh quan gắn với phát triển du lịch. Hiện nay đàn gia súc của huyện đạt trên 42,3 nghìn con, huyện đang tập trung phát triển một số vật nuôi bản địa có lợi thế có thể nhân rộng thành sản phẩm hàng hóa như: Lợn đen, gà đen, vịt Sín Chéng. 
    Công tác quản lý, bảo vệ trên 10,2 nghìn ha rừng được thực hiện tốt, Chương trình xây dựng Nông thôn mới được nhân dân đồng thuận cao. Đến nay 100% đường liên xã, đường giao thông liên thôn đã được đầu tư cứng hóa; 75% đường nội đồng đã được cứng hóa, 68% đường nội thôn đã được cứng hóa. 100% xã, thị trấn có điện, 100% thôn được sử dụng điện lưới Quốc gia. 100% các điểm trường được kiên cố hóa; 100% số xã, thôn có nhà văn hóa; Hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Công bố quy hoạch một số xã, điểm dân cư trên địa bàn huyện. Trong năm 2022, đã có thêm 03 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, lũy kế toàn huyện có 04 sản phẩm, duy trì 6 nhãn hiệu tập thể như: Lê, Mận Tả van Si Ma Cai, Thịt hun khói, Trứng vịt Sín Chéng, rượu Mù Tráng Phìn, rượu Sảng Mản Thẩn. 

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Huyên ủy, HĐND, UBND huyện ấn nút giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

    Năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21,5 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện, đáp ứng nhu cầu về vốn cho các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hoạt động du lịch được quan tâm đẩy mạnh góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội.  Năm 2022 ước số khách du lịch vào địa bàn đạt 53.600 lượt khách, tăng 44.100 lượt khách so CK, thu từ du lịch ước khoảng 07 tỷ đồng. 
    Công tác giáo dục được quan tâm. Đến nay huyện có 26/44 trường học đạt chuẩn Quốc gia, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng cho công tác dạy học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT và học nghề đạt 82 %, tỷ lệ người biết chữ trong toàn huyện đạt 97 %. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh và huyện. 
Tình hình an ninh trên tuyến biên giới và nội địa ổn định, đường biên, mốc giới và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. 
    Năm 2023, Huyện Si Ma Cai xác định Giảm nghèo, nâng cao thu nhập, trình độ dân trí, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang các lĩnh vực khác là nhiệm vụ đột phá. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn liền với việc khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tiến bộ và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, phó chủ tịch UBND tỉnh cũng như đồng chí bí thư huyện ủy Si Ma Cai đề nghị: các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các  xã Thị trấn cần thống nhất tư tưởng và hành động trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023. Từng cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của mình, trong đó, xác định lựa chọn các nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, quan tâm đến những mô hình liên  kết kinh tế, du lịch, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023./.

 
Vũ Chiến - Tiến Sỹ
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 3,919
  • Tất cả: 1,391,583