Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để huyện Si Ma Cai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

IMG_8684.JPG
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai.

13/22 nhóm mục tiêu đạt từ 100% trở lên

IMG_8657.JPG
Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai Hà Đức Minh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, triển khai đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ, đạt kết quả khá tích cực và toàn diện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, đã có 13/22 nhóm mục tiêu đạt từ 100% trở lên; 9/22 nhóm mục tiêu đạt từ 70% trở lên.

Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, năm 2023 đạt 10,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch nông nghiệp, xác định cây, con chủ lực, qua đó, góp phần nâng giá trị sản xuất đạt 48 triệu đồng/ha. Xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiện có 4/9 xã duy trì và hoàn thành nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp tăng qua các năm.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, diện mạo đô thị, nông thôn không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 7%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%, vượt 9% mục tiêu nghị quyết đại hội.

 

Hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả: Đến tháng 3/2024, tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia là 30/41 trường; bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn; các dịch vụ phát triển du lịch được quan tâm đầu tư; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,4%. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Huyện ủy đã đặc biệt coi trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện, 100% thôn, tổ dân phố đã có chi bộ độc lập, trong đó, trên 95% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, xem xét: Điều chỉnh tăng từ 1 - 2 biên chế hoặc giữ nguyên biên chế hiện tại của huyện; cho chủ trương tăng số lượng cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy từ 37 đồng chí (nhiệm kỳ 2020 - 2025) lên 39 đồng chí (nhiệm kỳ 2025 - 2030), để số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đủ điều kiện tăng từ 11 đồng chí lên 13 đồng chí.

Huyện cũng đề nghị một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đồng thời đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương kết thúc đánh giá việc thực hiện dự án phát triển đàn bò, ngựa bạch thuộc Nghị quyết 22-NQ/TU, ngày 11/11/2014 của Tỉnh ủy tại huyện Si Ma Cai.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để huyện Si Ma Cai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

IMG_8730.JPG
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.
IMG_8706.JPG
Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.
IMG_8721.JPG
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến.
 

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp huyện đã xác định trong thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất của huyện đối với tỉnh.

Trong đó, huyện cần đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đảng; quan tâm, nghiên cứu, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, công tác phòng chống tảo hôn và người dưới 18 tuổi sinh con; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là phát huy lợi thế, sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao; quan tâm tới công tác phân luồng học sinh, đào tạo nghề cho lao động địa phương…

IMG_8702.JPG
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng phát biểu ý kiến.
IMG_8698.JPG
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phúc phát biểu ý kiến.
IMG_8695.JPG
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lý Thị Vinh phát biểu ý kiến.
IMG_8688.JPG
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn phát biểu ý kiến.
IMG_8687.JPG
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Vượt lên rất nhiều khó khăn, với sự đồng lòng, đoàn kết, huyện Si Ma Cai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo ổn định về an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, an sinh xã hội. Với những khó khăn, đặc thù riêng, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để huyện Si Ma Cai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

IMG_8738.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.
 

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Si Ma Cai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đó là “giữ rừng, giữ đất, giữ nước, giữ dân, giữ biên giới”, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở địa phương, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng; có chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với sự phát triển của huyện Bắc Hà, Mường Khương, tạo thành chuỗi kết nối.

Về nâng cao thu nhập cho người dân, cần tập trung giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động địa phương. Tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, duy trì quan hệ hợp tác với các địa phương phía đối diện…

Đối với các đề nghị của huyện Si Ma Cai, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong giao các cơ quan tham mưu, giúp việc và ngành chức năng xem xét, tham mưu cho tỉnh trên cơ sở vừa đảm bảo các quy định, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động, sự phát triển của huyện.

 

                                                                                                                                                 Theo baolaocai.vn

Vũ Chiến
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1