TTHC Liên thông

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ,

CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

(Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên thủ tc hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

UBND cấp xã; công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thành phố thuộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Chi tiết

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

UBND cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Chi tiết

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 552
  • Trong tuần: 2,068
  • Tất cả: 2,069,276