Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua thực tiễn tại Đảng bộ tỉnh Lào Cai
    Hòa vào với dòng chảy của cách mạng Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết, gắn bó, tin tưởng tuyệt đối, một lòng đi theo Đảng, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm thân ái, sự quan tâm sâu sắc cho tỉnh Lào Cai. Từ tháng 10/1945 đến tháng 11/1962,  Bác đã 06 lần gửi thư cho cán bộ chiến sỹ, công nhân, nông dân và các cháu thiếu nhi Lào Cai. Trong 24 năm giữ cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã tặng 87 Huy hiệu của Người, ký lệnh tặng thưởng 346 Huân chương kháng chiến chống Pháp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào Cai, ký lệnh tặng thưởng 10 huân chương, bằng khen cho 9 xã và huyện Sa Pa của tỉnh Lào Cai. Đặc biệt ngày 23/9/1958, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai vô cùng sung sướng và tự hào được đón Bác Hồ và phái đoàn của Chính phủ  thăm và làm việc với tỉnh. Ngày 24/9/1958, tại Quảng trường Tỉnh ủy Lào Cai, Người đã thân mật trò chuyện với đồng bào các dân tộc và cán bộ, bộ đội, công nhân tỉnh Lào Cai, trong đó có 4 điều cơ bản Người ân cần chỉ bảo là: Đoàn kết chặt chẽ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; giữ gìn trật tự trị an; bảo tồn, phát triển thuần phong mỹ tục. Người cũng chỉ ra 5 điều cần phải thực hiện trong việc tuyển dụng cán bộ, xây dựng khối đoàn kết, xây dựng Đảng, lãnh đạo cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mỗi bước đường đấu tranh cách mạng cũng như sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào Cai. Thực hiện lời huấn thị của Bác, để thực hiện thành công việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua, ngoài những nội dung chung theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các các dân tộc tỉnh Lào Cai đã có sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của tỉnh, trong đó xuyên xuốt là việc phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy.

    Bài 1. Phát huy vai trò gương mẫu của Bí thư chi bộ trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - giai đoạn 2006 - 2010”

    Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xác định đây là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị, giá trị nhân văn sâu sắc, Tỉnh ủy Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động từ tỉnh đến cơ sở do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học tổ chức đọc những bài báo, bài viết, kể chuyện về tấm gương, chiếu phim tư liệu, nói chuyện chuyên đề, gặp mặt nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống… để tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh đã tổ  chức các cuộc thi: Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; Viết về gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Từ thực tế của tỉnh, để cuộc vận động đi vào chiều sâu, cần phải phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, ngày 23/9/2009 Tỉnh ủy Lào Cai đã phát động Phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cụ thể hoá thành 5 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí phấn đấu để trở thành người bí thư chi bộ xuất sắc. Phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", là một nội dung tạo thành điểm nhấn để phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt là bí thư chi bộ ở cơ sở trong học tập và làm theo Bác, cụ thể là:

    Một là, nâng cao nhận thức và phẩm chất chính trị: Các bí thư chi bộ sau khi đăng ký tham gia thực hiện phong trào thi đua đã xác định rõ vai trò của người bí thư chi bộ là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước đảng bộ cấp trên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế, xã hội, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác… để lãnh đạo chi bộ, là tấm gương để đảng viên và quần chúng noi theo. Các bí thư chi bộ đã tích cực nghiên cứu học tập để nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, tuyên truyền, có những chuyển biến tích cực về phẩm chất chính trị, nhờ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, đơn vị được nâng lên một bước.

    Hai là, về rèn luyện đạo đức, lối sống: Theo yêu cầu người bí thư chi bộ phải gương mẫu rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng của Bác Hồ là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, là một trong 5 tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ, đảng viên, là cơ sở để phấn đấu trở thành người bí thư xuất sắc, tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đa số các đồng chí bí thư chi bộ đều thể hiện là những người đảng viên có tinh thần trách nhiệm “Trung với nước, hiếu với dân”, ý thức tự giác “cần kiệm, liêm chính”, có tinh thần thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn lắng nghe ý kiến của quần chúng, có ý thức học hỏi để không ngừng vươn lên. Xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu trong rèn luyện, phấn đấu thành gương sáng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo như: đồng chí Lý Xuân Thành - Bí thư Đảng uỷ cơ quan xã Sín Chéng, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động, nổi bật trong phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; đồng chí Nguyễn Hữu Bắc - Chi bộ Lê Quý Đôn 3, Đảng bộ Phường Cốc Lếu, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã lãnh đạo xây dựng mô hình điểm về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, vận động nhân dân xã hội hoá việc lát vỉa hè được 1 km, trị giá 130 triệu đồng; đồng chí Sùng A Tềnh – Bí thư chi bộ thôn Nậm Mả thuộc Đảng bộ xã Nậm Mả, Đảng bộ huyệnVăn Bàn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, luôn nêu gương vai trò của người bí thư chi bộ trong mọi hoàn cảnh và công việc, được quần chúng tin yêu…

    Ba là, về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị: Xây dựng người cán bộ, đảng viên, người bí thư chi bộ vừa có đức, vừa có tài là mục tiêu luôn được Đảng ta coi trọng, đặt lên hàng đầu. Một chi bộ tốt là một tập thể có nhiều cá nhân xuất sắc, có tài, có đức, trong đó vai trò của người bí thư chi bộ là cực kỳ quan trọng. Người bí thư có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẽ lãnh đạo chi bộ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đơn vị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo, tổ chức, thực hiện của cấp uỷ và bí thư chi bộ. Qua đánh giá của các đảng bộ trực thuộc cho thấy các đồng chí bí thư chi bộ đều đã biết vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp trên vào thực tế của chi bộ để xây dựng nhiệm vụ chính trị cho đơn vị, lãnh đạo đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức. Bí thư chi bộ đã chủ động cùng cấp uỷ làm tốt hơn công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng. Tính riêng năm 2009, các đảng bộ trực thuộc tỉnh kết nạp được 1.791 đảng viên mới, cao hơn so với bình quân các năm trong nhiệm kỳ, tỉ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tăng lên, điển hình như: Đảng bộ Quân sự tỉnh có 26/26 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 95,56%; Đảng bộ huyện Bát Xát có 88,7% tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh...

    Bốn là, về xây dựng uy tín và vai trò nêu gương của bí thư chi bộ: Hầu hết các bí thư chi bộ đã làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trước chi uỷ, chi bộ, đề cao vai trò trách nhiệm trước cấp uỷ, chi bộ và đảng uỷ cấp trên, gương mẫu về lời nói và việc làm, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, có uy tín với cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng, giải quyết những vấn đề chính đáng mà quần chúng yêu cầu. Trong khu vực nông thôn, các bí thư đã suy nghĩ, tìm tòi, đề xuất, vận động nhân dân lao động, sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Đã có nhiều tấm gương bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tiêu biêu như Bí thư chi bộ Lý Thanh Vủi, Làng Kim 2, xã Quang Kim (Bát Xát) vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cây trồng, con giống mới vào nuôi, trồng, nhiều hộ cho thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/năm, vận động nhân dân làm đường giao thông liên thôn, nội thôn, bê tông hoá 100%, bản thân gia đình nhờ phát triển thuỷ sản cho thu nhập từ 30 - 35 triệu đồng/năm, trồng nhiều loại cây mới cho thu nhập cao như 2 ha cây thuốc lá, 1 ha cây chuối cao sản để tăng thu nhập cho gia đình, làm gương cho nhân dân noi theo. Trong gia đình, các bí thư chi bộ luôn tỏ rõ vai trò là người định hướng, tổ chức cho gia đình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá và xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, tính riêng năm 2009 toàn tỉnh có 93,7% gia đình bí thư chi bộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

    Qua phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có 214/2.520 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc, tiêu biểu đạt 8,49%, được ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc xét công nhận và báo cáo để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt, lựa chọn, ra quyết định công nhận là bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây là kết quả bước đầu để Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục nghiên cứu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh ngày càng cao hơn,  thực chất hơn.

 

    Bài 2 “Phát huy vai trò tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2011 - 2015”.

    Từ kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện Cuộc vận động, Phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2006 - 2010; Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số  08-QĐ/TU ngày 22/12/2011 một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một nội dung cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thông qua việc thực hiện nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, vào phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; phát huy truyền thống, giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

    So với Phong trào thi đua bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đối tượng tham gia thực hiện thi đua, rèn  luyện, phấn đấu được Tỉnh ủy chỉ đạo mở rộng hơn đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đối với cấp ủy và hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trở lên (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, trưởng, phó các ban đảng cấp huyện trở lên; trưởng, phó phòng và các đơn vị tương đương trở lên của các ban đảng Tỉnh ủy. Đối với hệ thống cơ quan chính quyền từ tỉnh đến cơ sở là trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; trưởng, phó phòng, ban và tương đương từ cấp huyện trở lên. Đối với lực lượng vũ trang trong Công an là đội trưởng, trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; trong Quân đội gồm thủ trưởng, chính ủy (chính trị viên) các đơn vị, trưởng, phó các phòng, ban trở lên; trong Bộ đội Biên phòng gồm đội trưởng, đồn trưởng, đồn phó, chính trị viên, chính trị viên phó, trưởng, phó các phòng, ban chức năng và tương đương của Bộ Chỉ huy trở lên. Đối với các đơn vị sự nghiệp là thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị cấp cơ sở; trưởng, phó phòng trở lên đối với các đơn vị cấp huyện, tỉnh. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gồm chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng, phó các đoàn thể từ cấp xã trở lên. Đối với doanh nghiệp là chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, trưởng, phó các phòng chuyên môn, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp. Nội dung làm gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải toàn diện. Để tạo ra sự đột phá, có sức lan tỏa nhanh, hiệu quả, cán bộ dưới quyền và nhân dân dễ nhận thấy và làm theo, tập trung vào 5 nội dung cụ thể:

    Một là, về thực hành dân chủ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải công khai, thảo luận dân chủ, đúng quan điểm, quy định, hướng dẫn trước khi quyết định các vấn đề: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ. Dự toán, quyết toán tài chính hằng năm; các khoản thu, chi ngoài ngân sách Nhà nước cấp. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư có liên quan. Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

    Hai là về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp: Chỉ dùng xe công đưa đón từ nhà riêng đến công sở theo đúng tiêu chuẩn quy định, không dùng vào việc riêng. Sử dụng, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công sai quy định, có lợi cho cá nhân. Không nhận tiền, quà biếu liên quan đến công việc có quyền giải quyết dưới mọi hình thức (trừ những trường hợp được Nhà nước quy định). Có thái độ kiên quyết chống các hành vi tham nhũng hoặc có thể dẫn đến tham nhũng.

    Ba là về thực hiện nếp sống văn minh cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp: Đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đi đầu trong thực hiện văn hóa họp, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hoá gia đình và khu dân cư. Không phô trương, hình thức trong đón nhận các danh hiệu thi đua, các chuyến đi làm việc của cấp trên xuống cấp dưới (trừ các đối tượng theo quy định của Nhà nước).

    Bốn là xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp: Chân thành với đồng chí, đồng nghiệp và cán bộ dưới quyền. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ dưới quyền. Công tâm trong khen, chê đối với cán bộ dưới quyền. Là trung tâm đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

    Năm là tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp: Quan tâm, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên trong cơ quan và nhân dân liên quan đến công việc được giao thực hiện. Sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Nói đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giữ cho đời tư trong sáng, giản dị, khiêm tốn, không hách dịch, không độc đoán chuyên quyền.

    Để quy định đi vào cuộc sống Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đăng ký gương mẫu thực hiện những nội dung nêu trên, báo cáo với chi bộ, cơ quan, đơn vị nội dung cam kết gương mẫu thực hiện. Hằng năm vào dịp tổng kết đơn vị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp báo cáo kết quả tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ hoặc cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ thôn, tổ dân phố thì tại thôn, bản, tổ dân phố); chi bộ hoặc cơ quan, đơn vị, khu dân cư tham gia ý kiến xác nhận mức độ đúng, sai đối với nội dung cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp báo cáo. Kết quả việc thực hiện các nội dung trong quy định là một trong những căn cứ để đánh giá năng lực công tác chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở; là một trong những điều kiện để xem xét việc quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp.

    Cùng với việc Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trong đó có rất nhiều nội dung theo yêu cầu của Quy định đã được thể hiện tương đối rõ nét trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai, so với các tổ chức đảng trong toàn quốc, tỉnh Lào Cai là Đảng bộ sớm ban hành được quy định về tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã khẳng định và thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, riêng có của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong việc học tập và làm theo Bác.

    Bài 3. Lan tỏa việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh" - giai đoạn 2006 - 2010”.

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực tiễn cho thấy ngoài các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, còn có rất các hướng dẫn của các cơ quan tham mưu giúp việc Trung ương Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nối kinh nghiệm và thực tiễn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2015; Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gồm 5 chương, 19 điều) được sửa đổi bổ sung bằng Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gồm 5 chương, 18 điều). Đây là quy định hệ thống hóa, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương vào thực tiễn Đảng bộ tỉnh Lào Cai, là “cẩm nang” để các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào một văn bản duy nhất có thể tìm được đầy đủ các quy  định, hướng dẫn, nắm được mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo, từ đó tổ chức thực hiện thống nhất.

    Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời chỉ đạo theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trong hơn 3 năm qua Tỉnh ủy đã tổ chức 06 hội nghị qua hình thức học trực tuyến, truyền hình trực tiếp, mời các báo cáo viên Trung ương lên tham gia truyền đạt, cùng một thời điểm tỉnh tổ chức đồng loạt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân từ tỉnh đến cơ sở cùng tham gia học tập, nhờ đó giảm bớt thời gian đi lại, tổ chức hội nghị của các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng hội nghị. Việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, kịp thời, theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Ở cấp cơ sở việc gương mẫu biểu hiện qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, cải cách hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp; xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện văn hóa hội họp, ứng xử, giao thông, công sở... Từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã có 163.691 bản đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong đó cán bộ chủ chốt là 54.534 bản, điểm mới trong “làm theo Bác” đó là hằng tháng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác có phiếu tự đánh giá việc thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo chi bộ trong các kỳ sinh hoạt.

    Chuẩn mực đạo đức được rà soát, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, treo ở nơi dễ quan sát, có tính trực quan cao để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện. Phương châm xây dựng chuẩn mực đạo đức là "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Nhiều đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức sát thực tế như Văn phòng Huyện ủy Sa Pa "Kịp thời, chính xác, hiệu quả, không kể giờ, không chờ việc"; Báo Lào Cai "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc"; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "Nắm vững chủ trương; tham mưu hiệu quả; đoàn kết, trách nhiệm; nói viết thuyết phục"; ngành Dân vận "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"…

    Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác được chú trọng. Từ năm 2016 đến nay Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác được 14 cuộc; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định, trong đó đề ra được mục tiêu kiểm tra toàn diện, kiểm tra và giám sát chuyên đề về học tập và làm theo Bác đối với tổ chức và cá nhân. Ở cấp cơ sở, việc kiểm tra, giám sát được tổ chức theo hai hình thức đó là lồng ghép với kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và kiểm tra, giám sát chuyên đề việc học tập và làm theo Bác cùng với kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác ở các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện với nhiều hình thức và cách làm cụ thể, cơ bản đảm bảo các yêu cầu trong Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

    Việc tuyên truyền, thi đua khen thưởng học tập và làm theo Bác được đổi mới theo hướng thiết thực. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện các chuyên mục "Học tập và làm theo Bác", "Thanh niên làm theo lời Bác". Trường Chính trị tỉnh và các trường chuyên nghiệp tiếp tục thực hiện các giáo trình, tài liệu quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là ở cấp cơ sở thông qua nhiều hình thức như tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, học tập kinh nghiệm các mô hình, cách làm sáng tạo như thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tổ hòa giải, nuôi lợn tiết kiệm, ngôi nhà 1.000 đồng, nhà sạch vườn đẹp, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên lập nghiệp ... Hoạt động biểu dương, nêu gương sáng đảng viên, mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác được nêu ra trước cơ quan, chi bộ, tại hội nghị tuyên vận... để học tập kinh nghiệm, tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Sau hơn 3 năm toàn tỉnh đã có 1.131 tập thể và 1.656 cá nhân được biểu dương, khen thưởng, Tỉnh ủy đã tổ chức Đợt thi đua đặc biệt chào mừng và lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

    Những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã dần thấm nhuần, trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Góp phần không nhỏ vào chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của tỉnh Lào Cai trong việc học tập và làm theo Bác. 

    Bài cuối. Kinh nghiệm qua thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh" của Đảng bộ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2019

    Có thể khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng để thực hiện, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Từ thực tiễn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ tỉnh Lào Cai có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là:

    Một là, thường xuyên chú trọng đặc biệt đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết, kiên trì, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Để việc học tập các chuyên đề thấm sâu vào nhận thức và tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã tổ chức các hội nghị chuyên đề mời các báo cáo viên Trung ương truyền đạt trực tiếp qua họp trực tuyến, truyền hình trực tiếp để hàng vạn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng tham gia học tập; tổ chức các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958), Hội thảo khoa học tìm hiểu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thảo nghiên cứu về tình cảm của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc; phát động Phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ban hành Quy định số  08-QĐ/TU ngày 22/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Hai là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ nguyện vọng, của nhân dân, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh, nhân dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể để các cấp, các ngành hướng tới, với mục tiêu đó để tăng cường sự đồng thuận của nhân dân, cụ thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định 783-QĐ/TU ngày 02/12/2013 Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 Quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai…

    Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, gắn lý luận với thực hiện tiễn, tạo ra đột phá. Từ kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện Cuộc vận động, Phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2006 - 2010; Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số  08-QĐ/TU ngày 22/12/2011 một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trong đó có rất nhiều nội dung theo yêu cầu của Quy định đã được thể hiện tương đối rõ nét trong Quy định số  08-QĐ/TU ngày 22/12/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai, so với các tổ chức đảng trong toàn quốc, tỉnh Lào Cai là Đảng bộ sớm ban hành được quy định về tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã khẳng định và thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, riêng có của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong việc học tập và làm theo Bác.

    Bốn là, để tổ chức học tập và làm theo Bác có hiệu quả, cần xây dựng các quy định thống nhất, đồng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thuận lợi cho việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Thực tiễn tỉnh Lào Cai cho thấy ngoài các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, còn có rất các hướng dẫn của các cơ quan tham mưu giúp việc Trung ương Đảng trong mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nối kinh nghiệm và thực tiễn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2015; Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gồm 5 chương, 19 điều) được sửa đổi bổ sung bằng Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gồm 5 chương, 18 điều). Đây là một nội dung hệ thống hóa, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương vào thực tiễn Đảng bộ tỉnh Lào Cai, là “cẩm nang” để các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân chỉ vào 1 văn bản duy nhất của tỉnh có thể tìm được đầy đủ các quy  định, hướng dẫn, nắm được mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

    Năm là, thường xuyên biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác, trong đó đặc biệt chú trọng đến cán bộ đảng viên ở cơ sở. Thực hiện phong trào thi đua Bí thư chi bộ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có 214/2.520 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc, tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công nhận, biểu dương. Giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã có 2.466 tập thể và 4.875 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
                                                                                                                  Theo laocai.org.vn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 918
  • Trong tuần: 5,251
  • Tất cả: 2,072,459