Ủy ban nhân dân các xã

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

Huyện Si Ma Cai gồm 9 xã, 01 thị trấn trực thuộc UBND huyện:

Stt

Đơn vị Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, địa chỉ email

1

UBND Xã Lùng Thẩn

Bí thư

Giàng Seo Vần

01655893011

 Chủ tịch UBND

  Hảng Seo Toán

Văn phòng - TK

Vũ Trọng Hiếu

Thào Seo Chùa

0912707964

01693858319

xaluthan-simacai@laocai.gov.vn

2

UBND Xã Cán Cấu

Bí thư

Triệu Thị Chỉn

0903217583

Chủ tịch UBND

Trần Văn Cường

 

Phó Chủ tịch UBND

Tráng Hồng Phong

0946459130

Văn phòng - TK

Vũ Thị Phương Lan

Sùng Seo Páo

0916456768

09432465700

xacancau-simacai@laocai.gov.vn

3

UBND Xã Sán Chải

Bí thư

Nguyễn Hữu Hưởng 

0949850716 

Chủ tịch UBND

Giàng Lồ Pao

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Ma Seo Tỏa

01653169207

Văn phòng - TK

Lại Thị Hồng Sâm

Nguyễn Văn Khảo

01668889685

0962122890

xasanchai-simacai@laocai.gov.vn

4

UBND Xã Quan Hồ Thẩn

Bí thư

Giàng Seo Châu

 Chủ tịch UBND

Giàng Seo Châu

 

Phó Chủ tịch UBND

Cư Seo Lý

01682008085

Văn phòng - TK

Nguyễn Xuân Trọng

Ly Seo Phừ

0979738974

01648396474

xaquanhothan-simacai@laocai.gov.vn

5

UBND Thị trấn Si Ma Cai

Bí thư

Sùng Seo Hồ

0912702479

Chủ tịch UBND

Dương Phúc Kiều

0976776731

Phó Chủ tịch UBND

Ly Seo Tráng

01255362448

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Văn Chinh

0914156443

Văn phòng - TK

Cư Seo Sú

Sùng Seo Vảng

01664048456

0989417539

xasimacai-simacai@laocai.gov.vn

6

UBND Xã Nàn Sán

Bí thư

 Trẩn Văn Kình

01256328973

0966060709

Chủ tịch UBND

Lù Trá Cheng

 

Phó Chủ tịch UBND

Thèn Chử Cương

0916053168

Phó Chủ tịch UBND

Giàng Seo Là

0947372505

Văn phòng - TK

Trần Hữu Minh

0978578800

xanansan-simacai@laocai.gov.vn

7

UBND Xã Bản Mế

Bí thư

Lý Sín Phong

 

Chủ tịch UBND

Ngô Tiến Sơn

0949201047

Phó Chủ tịch UBND

Hoàng Seo Chang

01657286522

Văn phòng - TK

Lê Thị Hằng

Thèn Văn Chương

01687279214

01299334955

xabanme-simacai@laocai.gov.vn

8

UBND Xã Sín Chéng

Bí thư

Vàng A Vảng

01236070469

Chủ tịch UBND

Vũ Văn Sơn

 

Phó Chủ tịch UBND

Cu Seo Chúng

01237900767

Văn phòng - TK

Thào A Tráng

0976493599

xasincheng-simacai@laocai.gov.vn

9

UBND Xã Thào Chư Phìn

Bí thư

Giàng Seo Ký

01236059565

Chủ tịch UBND

Giàng Seo Xăm

0983154577

Phó Chủ tịch UBND

Giàng A Phừ

0973188019

Văn phòng - TK

Trần Văn Quý

01627665616

0972493237

xathaochuphin-simacai@laocai.gov.vn

10

UBND Xã Nàn Sín

Phó Bí thư

 Sùng Seo Hòa

0947954708

Chủ tịch UBND

Bùi Thị Chung

 

Phó Chủ tịch UBND

Giàng Seo Cấu

01236070215

Văn phòng - TK

 Vù Thị Mỷ

 0986389962

xanansin-simacai@laocai.gov.vn

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 977
  • Trong tuần: 5,310
  • Tất cả: 2,072,518