Bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

    Ngày 7/8, Tại trường Mầm non  xã Nàn Sán, Phòng GD & ĐT huyện Si Ma Cai, đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè năm 2023.

anh tin bai

Bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

 

    Tại lớp bồi dưỡng này, các đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sẽ được nghe và phổ biến các quan điểm, chu trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, cập nhập các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thích ứng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao tính tự giác, tích cực bồi dưỡng, trao rồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, giảng dạy của từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học.
    Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện, nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của mình, vận dụng những nội dung đã được bồi dưỡng vào trong giảng dạy, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn cho giáo viên trên địa bàn huyện./.

 
Minh Hồng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1