Bưu điện huyện Si Ma Cai: chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội xã Lùng Thẩn.

    Vừa qua Tại điểm Bưu điện văn hóa xã Lùng Thẩn, Bưu điện huyện Si Ma Cai đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng chế độ Bảo trợ xã hội xã Lùng Thẩn. 

anh tin bai

 chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng chế độ Bảo trợ xã hội xã Lùng Thẩn

 

    Hiện nay  xã Lùng Thẩn có 201 đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội trong đó: trẻ  dưới 3 tuổi 138 người, người già từ 75 đến 80 tuổi 15 người, người từ 80 tuổi trở lên 33 người, người khuyết tật 15 người.  Tổng kinh phí chi trả trong lần này là gần 100 triệu đồng. 
    Việc thực hiện chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng hưởng chế độ Bảo trợ xã hội thông qua dịch vụ bưu chính công ích đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch làm các thủ tục nhận trợ cấp, đồng thời bảo đảm tính khách quan, minh bạch về tài chính giữa cơ quan chi trả với cơ quan quản lý

 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1