Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Sín Chéng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

    Trong 2 ngày 25 và 26/1/, Tại Hội trường UBND xã Sín Chéng, Ủy ban mặt trận quốc Việt Nam xã Sín Chéng, đã tổ chức Đại hội điểm, đại hội, đại biểu Mặt trận tổ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. 

 

    Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng Lý Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Si Ma Cai.

anh tin bai

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Sín Chéng đã từng bước được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và ngày càng thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc  xã khóa XV đã đề ra. Nhiều tiêu chí hoàn thành vượt mức. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đa dạng phong phú, góp phần tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  an ninh của địa phương. Mặt trận tổ quốc  xã luôn phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

anh tin bai

Các đại biểu dự đại hội

    Hằng năm, Mặt trận tổ quốc  xã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận thôn, tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, 100% các thôn trên địa bàn huyện đã tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội.
Hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận tổ quốc  xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân làm được 60m đường hoa; 1,4km đường điện năng lượng Mặt trời tại 5 thôn; vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn từ 4m - 6m được 1 tuyến, tổng chiều dài 7km trong đó: Nhân dân hiến đất, hoa màu, công trình trên đất trị giá 12 tỷ đồng, ủng hộ 11.212 ngày công trị giá trên 3,2 tỷ đồng; Lồng ghép tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được 24 cuộc cho 16.212 người nghe, tuyên truyền lưu động bằng loa kéo hơn 3000 lượt; ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 245,7 triệu đồng; hơn 9 tấn hàng hóa và vật tư y tế trị giá 191 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã chủ trì tổ chức được 3 cuộc giám sát: Giám sát khai báo y tế của nhân dân; Giám sát việc cách ly tại nhà; giám sát cấp tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của chính phủ.
    Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc  xã, vận động để nâng cao tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng xã Sín Chéng ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Si Ma Cai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sín Chéng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục khơi dậy những tiềm năng, sức mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, thách thức, tích cực thi đua cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu trong giai đoạn 2024 - 2029. Mặt trận tổ quốc xã chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ Mặt trận tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận. 
Sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam  huyện Si Ma Cai đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm để các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc  cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029./.

 
Minh Hồng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1