Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ Lào Cai

Ngày 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ năm 2021. Hội nghị được tổ chức tại tỉnh và trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và phát trực tiếp qua fanpage của Tỉnh đoàn Lào Cai. Tham dự tại điểm cầu huyện Si Ma Cai có đồng chí Trần Bích Sửu - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lý Xuân Thành - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. 


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những điểm cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Những nét mới trong chủ đề đại hội, quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược và đưa ra những định hướng về công tác tư tưởng cho thanh niên Lào Cai. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và một số gợi mở đối với thế hệ trẻ Lào Cai thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào hành động cách mạng đoàn trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị nói chuyện chuyên đề nhằm xây dựng cho đoàn viên, thanh niên Lào Cai thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy cho thanh niên mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn; góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, từng bước hoàn thiện nhân cách. 


Thanh Nhàn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1