Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai; Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

    Sáng ngày 27/12/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác  phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 

    Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh.
    Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Si Ma Cai có đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

Các địa biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện

    Trong năm 2023, Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức trên 22.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho trên 1,2 triệu lượt người tham dự, phát hành trên 1,1 triệu tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức 21 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với gần 54.000 lượt người dự thi.
    Công tác củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng, tư vấn nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản, quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung thẩm định đã bám sát các quy định của pháp luật, công tác thẩm định bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện tốt, Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới và sáng tạo. Công tác trợ giúp pháp lý đạt kết quả tốt với tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý là 735 vụ/735 lượt người, tổ chức 22 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý.
    Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, làm rõ hơn kết quả đạt được trong năm 2023, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2024.
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, do vậy, các địa phương, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện, hướng mạnh về cơ sở. 
    Đối với công tác tư pháp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quyết định xử phạt hành chính đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân./. 

 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1