Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật Huyện Si Ma Cai đợt 1 năm 2022

    Ngày 5 tháng 4, Huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cấp huyện đợt 1 năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Lý Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện. 


    Tham dự hội nghị các đại biểu được giới thiệu một số nội dung cơ bản về các văn bản pháp luật như; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Nghị định của chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, Luật sửa đổi bổ sung một số điều và biện pháp phòng chống tham nhũng, luật về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, Các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán, chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các quy định của chính phủ, về một số biện pháp thi hành xử lý luật vi phạm hành chính. Việc xây dựng luật sửa đổi, bổ sung trong đợt này nhằm thay đổi để thực hiện, giải quyết những vẫn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, không mở rộng đến các nội dung khác chưa được tiến hành nghiên cứu, đánh giá tổng kết đầy đủ, chi tiết của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết các vẫn đề cấp bách trong thực tiến, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
    Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyê truyền phổ biến pháp luật, nắm bắt kịp thời các nội dung được sửa đổi cũng như những kiến thức mới, từ đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa các bộ luật này vào thực tế một cách nhanh chóng, kịp thời tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Giúp người dân hiểu rõ, nắm chắc luật pháp, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong quá trình thực thi và tuân thủ các chính sách của Đảng và nhà nước, đảm bảo cho công tác cập nhật thông tin về pháp luật được thường xuyên, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong tình hình mới ./.


Vũ Chiến - Cao Thảnh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1