Hội nghị sơ kết hoạt động hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội

    Ngày 13/7, Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức, Hội nghị sơ kết công tác quý II năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

 

    Trong Quý II năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổng nguồn vốn cho vay đạt trên 325 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, Doanh số cho vay đạt 24 tỷ đồng, với 354 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được tăng trưởng so với năm 2022; chất lượng tín dụng cơ bản giữ vững và ổn định, nợ quá hạn 0,065%, có 7/10 xã không có nợ quá hạn. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: công tác rà soát, xác định nhu cầu vay vốn còn chưa sát thực tế, công tác quản lý, nắm bắt tình hình, đôn đốc nợ đến hạn còn chưa tốt, công tác triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư của một số xã đạt thấp, công tác kiểm tra, giám sát của một số thành viên, Hội đoàn thể còn chưa chủ động.
    Trong thời gian tới, Ban Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo việc tăng trưởng dư nợ luôn đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, giúp người dân có nhu cầu, đúng đối tượng và đủ điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng chế độ tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai, thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn, các chỉ tiêu chấm điểm đánh giá chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại các xã. Tại hội nghị này, các thành viên Ban đại diện, các đơn vị nhận uỷ thác cấp huyện, các xã, thị trấn đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục.
    Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, khẳng định, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm và thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu tín dụng chính sách trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên của Ban đại diện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế chính sách tín dụng để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất, quan tâm chỉ đạo sát sao việc cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích./.

 
Minh Hồng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1