Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chiều ngày 06/01/2021, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Bích Sửu - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện, đồng chí Thượng tá Hoàng Trung Thông - Phó Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh Lào Cai; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Trưởng ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Trưởng công an các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020 và phóng viên Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Đ/c Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

          Qua báo cáo trình bày tại Hội nghị, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo tỉnh, thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; công tác triển khai được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được củng cố vững chắc từ cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện.

          Lực lượng Công an và Dân quân tự vệ đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

          Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới" và các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước; chú trọng công tác củng cố, duy trì hoạt động mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là mô hình "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự". Do vậy nhiều vụ việc liên quan đến An ninh trật tự được các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra, thành viên của các mô hình và nhân dân ở cụm dân cư có các tổ chức, mô hình phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng; nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đã được gắn kết với thế trận quốc phòng toàn dân và ngày được củng cố vững chắc đã làm giảm thiểu tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư, thôn bản...

Đ/c Đinh Quang Ngọc - Phó Trưởng Công an huyện trình bày báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đ/c Thượng tá Hoàng Trung Thông - Phó Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020

           Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, xã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành TW (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/5/2019 của Ban chấp hành TW (Khóa XII) về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia"; Kế hoạch số 259-KH/HU ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Si Ma Cai về tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 09, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

          Tập trung đổi mới hình thức, biện pháp và tổ chức lực lượng tham gia thực hiện công tác củng cố, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tinh Lào Cai; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 25/11/2019 của Tinh ủy Lào Cai về lãnh chỉ đạo giải quyết tình hình phức tạp về ANTT tại một số địa bàn trọng điểm. Triển khai có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt tiêu chí "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên" (tiêu chỉ 19.2) trong Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện tốt công tác xây dụng thôn, xã, thị trấn đạt Tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

          Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Tăng cường công tác dân vận, gắn với thực hiện tốt Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/4/2014 của Chính phủ về "Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội"; Phát động và tổ chức phong trảo thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an, gắn với đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ". Tiếp tục duy trì và xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong CAND.

          Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT, các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2021; đồng thời đẩy mạnh phong trào mô hình "Dân vận khéo" trong Công an nhân nhân trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,... Tập trung rà soát, cũng có và nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động hiệu quả, đề xuất thanh loại các mô hình tự quản vệ an ninh trật tự không còn phù hợp; nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, phù hợp và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT./.

Lê Thanh Nghị 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1