Hội nghị tuyên truyền thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.

    Ngày 17/4, UBND huyện Si Ma Cai tổ chức hội tuyên truyền đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện. 

anh tin bai

 

    Tại hội nghị, 124 đại biểu là cán bộ nghỉ hưu, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được các giảng viên ban dân tộc tỉnh ủy, truyền đạt một số chuyên đề về: Nguyên nhân và hậu quả của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kỹ năng, phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở. Các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Si Ma Cai.
    Thông qua lớp tập huấn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ sở, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, người dân trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình có trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào, góp phần thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hương ước, quy ước thôn bản, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025./.

 
Lồ Sinh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1