Họp Ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ IV năm 2024

    Chiều ngày 26/03/2024, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ IV đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung để chuẩn bị  tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ IV năm 2024.

 

    Dự và chủ trì cuộc họp, có đồng chí Lồ Xuân Chô, Trưởng Phòng Dân tộc, Phó Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số.

anh tin bai

Chú thích ảnh

 

    Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo, các thành viên tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ IV, đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Gồm các nội dung như: Cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch; quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Đại hội. Nội dung, hình thức tuyên truyền, chủ đề đại hội, thời gian, thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu tham dự Đại hội.
    Qua nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến của các các thành viên Ban chỉ đạo, các thành viên tiểu ban giúp việc, đồng chí Phó Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số yêu cầu: Cơ quan thường trực ban chỉ đạo là Phòng dân tộc, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, khẩn trương điều chỉnh kế hoạch, các báo cáo của các cơ quan về phòng Dân tộc để tổng hợp báo cáo tại Đại hội, sớm xây dựng hoàn thiện các văn kiện, báo cáo chính trị, bài tham luận và nhân sự để trình trước Đại hội, phối hợp với Văn Phòng HĐND - UBND huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo Đại hội hướng dẫn, kiểm tra công tác hậu cần, sắp xếp khách mời, công tác lễ tân, tiếp khách. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, TT-TT tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tổ chức trang trí cổ động trực quan, khánh tiết đại hội, kịp thời đăng tải các thông tin tuyên truyền về Đại hội. Các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, tiểu ban giúp việc chủ động phối hợp với văn phòng HĐND-UBND huyện, cơ quan thường trực ban chỉ đạo Đại hội thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị tốt các điều kiện, để tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai lần thứ IV năm 2024./. 

 
Vũ Chiến - Minh Hồng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1