Huyện đoàn Si Ma Cai kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Huyện đoàn Si Ma Cai đã tổ chức kiểm tra, giám sát tập trung vào các vấn đề như: Việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ để “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Công tác xây dựng Đoàn, kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và Phong trào thanh niên, kết quả thực hiện chương trình công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi năm học 2020 - 2021; công tác quản lý hoạt động vốn vay ủy thác và kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022.

Qua kiểm tra Đoàn các xã, thị trấn đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Đoàn tại địa phương như: Triển khai các hình thức tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai các hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên, chủ động và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, một số nhóm chỉ tiêu công tác năm và chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ đã hoàn thành đạt và vượt.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã đánh giá việc thực hiện các nội dung công tác thi đua đã đề ra, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên tiến để động viên, khuyến khích nhân ra diện rộng. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục, góp phần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện năm 2021 đã đề ra./.

Lồ Sinh - Trung Dũng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1