Huyện Si Ma Cai đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới

    Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã - hội phát triển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Si Ma Cai đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế trong mọi lĩnh vực. Từ đó, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân dân về công tác bình đẳng giới.

 

    Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Si Ma Cai đã tham mưu cho UBND huyện, xây dựng kế hoạch, về thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.  Với mục tiêu: 29 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập và duy trì; 04 địa chỉ tin cậy cộng đồng được củng cố, thành lập; 06 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi được nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động; 14 cuộc đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn được tổ chức tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.... Đến thời điểm này, Dự án 8 đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Si Ma Cai triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, tạo được sự lan tỏa, bước đầu đã làm thay đổi được nếp nghĩ, cách làm góp phần dần xóa bỏ các định kiến giới, hầu hết các chị em đã phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tận tuỵ, nhiệt tình, trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

anh tin bai

Tổ chức truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa

    Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, nữ giới chiếm trên 50% dân số toàn huyện. Trong đó, nữ giới trong độ tuổi lao động chiếm hơn 50%. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã ban hành và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình quốc gia về bình đẳng giới, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu của hoạt động về giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho nữ giới phát huy năng lực, sở trường. Ông Nguyenx Văn Hùng, trưởng phòng Lao động TBXH huyện Si Ma Cai cho biết: Hằng năm phòng đã tham mưu cho huyện, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới. Thể hiện ở sự quan tâm trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ nữ tham gia quản lý các công việc quản lý nhà nước, tham gia các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, qua đó thể hiện vai trò của phụ nữ trong việc tham gia quản lý xã hội, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Công tác bình đăng giới giữ nam, nữ được bình đẳng. Trong những năm tới, phòng LĐTBXH tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ nữ có năng lực, có trình độ nhiệt tình tham gia các công việc quản lý cũng như các tổ chức, đoàn thể, đảm bảo tỷ lệ nữ trên địa bàn tham gia cấp ủy, đạt được kết quả theo yêu cầu đã đề ra.
    Trong thực hiện bình đẳng giới, công tác tuyên truyền được xem là một yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động của Nhân dân. Hằng năm, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới đến tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân thông qua việc lồng ghép nội dung giáo dục về bình đẳng giới trong các buổi họp khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ, qua hệ thống loa truyền thanh, phát tài liệu, tờ rơi; tổ chức các cuộc thi, buổi trò chuyện về bình đẳng giới. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên để giúp họ nâng cao kỹ năng, kiến thức khả năng lồng ghép các chính sách về giới vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
    Huyện cũng quan tâm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số; phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 500 lao động nữ được đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động nữ; trên 2.000 phụ nữ được tập huấn, tư vấn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; 50 lao động nữ tham gia xuất khẩu lao động, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Trao đổi thêm với chúng tôi ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai cho biết: Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bình đẳng giới, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, chỉ đạo các cơ quan đoàn thể ở cơ sở, triển khai thực hiện tốt dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em theo đúng đề án của giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu là 29 tổ truyền thông cộng đồng được duy trì, 4 địa chỉ tin cậy được củng cố, 6 câu lạc bộ thủ lĩnh có sự thay đổi trong hoạt động, các cuộc đối thoại các chính sách cấp xã được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn.
    Cùng với quan tâm phát triển kinh tế cho phụ nữ, huyện Si Ma Cai đã triển khai các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong gia đình và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Huyện đã chú trọng thành lập và duy trì các câu lạc bộ, nhóm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao vai trò của phụ nữ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam cho các xã, thị trấn. Từ hoạt động của các mô hình, CLB người dân có nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm cũng như quyền lợi của người phụ nữ. Đồng thời, nâng cao vị thế của người phụ nữ, hạn chế bạo lực gia đình, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của phụ nữ. Chị Sùng Thị Tấu, hội viên phụ nữ thị trấn Si Ma Cai chi sẻ: Được tham gia các hoạt động do hội phụ nữ tổ chức, bản thân tôi đã hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong gia đình, trong xã hội. Bây giờ mọi việc trong gia đình tôi đều được tham gia, góp ý, mọi việc đều được hai vợ chồng bàn bạc, để thống nhất. không như ngày xưa, mọi việc đều phải nghe theo chồng, hằng ngày, việc chăm sóc con cái thì cả hai vợ chồng cùng quan tâm.    

anh tin bai

Đối thoại trực tiếp với hội viên ở cơ sở

    Công tác bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được các cấp, ngành phối hợp thực hiện hiệu quả. Trong đó, ngành y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lồng ghép đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng, mất cân bằng giới tính khi sinh, đến với chị em phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỷ lệ phụ nữ, trẻ em gái được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội, văn hóa tinh thần được nâng cao. 100% phụ nữ mang thai được tiêm chủng, thăm khám ít nhất 3 lần/thai kỳ. 100% bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự can thiệp của cán bộ y tế có chuyên môn kỹ thuật.
Công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành quan tâm, triển khai, nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Bố trí quy hoạch cán bộ nữ, tham gia cấp ủy, HĐND và các vị trí quản lý, lãnh đạo, đảm bảo theo tỷ lệ quy định. Đến nay tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: cấp huyện 40%, cấp xã 33%; tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại cấp huyện đạt 20%; 
Phát huy những kết quả đạt được, huyện Si Ma Cai tiếp tục thực hiện lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới với các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình đến cán bộ và toàn thể Nhân dân. Đồng thời, thực hiện những chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy cao nhất vai trò, khả năng đóng góp của bản thân cho xã hội; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nữ; triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động.
Hội LHPN huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai các nội dung, phần việc của dự án 8, phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong tổ chức triển khai dự án 8 có sự linh hoạt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Hội và của địa phương Chủ động trong phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Hội LHPN tỉnh và các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện có liên quan Tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, các chiến dịch truyền thông theo kế hoạch và đúng đối tượng, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng nữ và trẻ em gái.
Tại các địa phương, Hội LHPN cơ sở đã nỗ lực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã, thôn tổ chức có hiệu quả các nội dung truyền thông...Qua việc tổ chức thực hiện các nội dung của dự án 8, đã thu hút tập hợp được nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Hiện nay, vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hiện là vấn đề được xã hội quan tâm mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em đã gây ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý đại bộ phận người dân. Để giảm thiếu số vụ Bạo lực gia đình xảy ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp giúp mỗi gia đình, người dân có ý thức hơn trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Dương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Si Ma Cai nói: Có thể đánh giá là trong thời gian vừa qua, việc thực hiện bình đẳng giới gắn với việc thực hiện dự án của HLHPN huyện si ma cai cũng đã phần nào gióp phần thực hiện công tác bình đẳng giới, thay đổi được nhận thức của hội viên hội phụ nữ, bà con nhân dân trong công tác bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giữa bình đẳng giới, bạo lực giới trên địa bàn huyện. để cho dự án thực sự có hiệu quả, đảm bảo đầu ra theo như yêu cầu. Trong thời gian tới HLHPN tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, HLHPN tỉnh, các cơ quan được giao trách nhiệm phụ trách các chương trình mục tiêu quốc gia này thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động dưới nhiều hình thức để bà con nhân dân cũng như chị em phụ nữ nắm băt và nhận thức được vấn đề về giới như: phát tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu và truyền thanh các xã, cấp huyện.
Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Trong năm, các cơ sở Hội tổ chức các sự kiện truyền thông, hội thảo, diễn đàn lắng nghe phụ nữ, trẻ em nói về tâm tư nguyện vọng của mình. Hội LHPN huyện tổ chức nhiều chương trình đối thoại tại các xã, thị trấn. Tại buổi đối thoại đã trực tiếp giải đáp các vấn đề do hội viên phụ nữ đặt ra liên quan đến bạo lực học đường, tai nạn thương tích ở trẻ em, Bạo lực gia đình,, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em... Ngoài ra, phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, Trung tâm VH,TT-TT huyện tổ chức truyền thông giảm nghèo - bình đẳng giới, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội của huyện, tổ chức nhiều buổi truyền thông chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục, tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết… Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động về giới và bình đẳng giới cho mọi người dân ở cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của cán bộ nữ trong các hoạt động xã hội. Bà Hoàng Thị Dín, chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Si Ma Cai cho biết thêm: Thông qua các hoạt động của các cấp hội phụ nữ đã triển khai, bản thân tôi cũng đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ ra sức phấn đấu, thể hiện năng lực bản thân. Ngay từ đầu chúng tôi xác định, lựa chọn nội dung sát với chương trình mục tiêu đã đề ra, thường xuyên tổ chức các tổ chuyền thông để tuyên truyền cùng với đoa là việc lựa chon nội dung sát với thời điểm, thời gian của từng địa bàn để tuyên truyền thông qua các tổ truyền thông đã thành lập, ngoài ra, đối với hội phụ nữ cũng như các ban nghành, đoàn thể sẽ tiếp tục tổ chức các hội thi liên quan đến nội dung đề án để triển khai trong thời gian tới mang lai hiệu quả cao hơn.
Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được chú trọng. Việc thành lập, duy trì, nhân rộng mạng lưới các câu lạc bộ, mô hình: "5 không 3 sạch"; " gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tai tệ nạn xã hội”, "Gia đình hạnh phúc”, "Phòng chống Bạo lực gia đình”… đã góp phần hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống Bạo lực gia đình. Trong đó, Hội LHPN phối hợp với Công an huyện xây dựng mô hình điểm, sau đó nhân rộng, với hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, trao quyền cho các thành viên để trở thành những tình nguyện viên trong cộng đồng tham gia, tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em, sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, Bạo lực gia đình...
 Năm 2022, đã thành lập 29 tổ truyền thồng cộng đồng, gồm 262 thành viên, phối hợp thành lập 01 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi điểm, tổ chức 02 hội nghị tập huấn hướng dẫn vận hành cho các tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức 29 chiến dịch truyền thông tại cộng đồng, 01 hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh và TW hội phụ nữ Việt Nam, rà soát và lựa chọn các thành viên tham gia các lớp tập huấn do tỉnh và TW tổ chức như: Tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng, CLB " thủ lĩnh của sự thay đổi", thành lập địa chỉ tin cậy, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ cho các thành viên tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ. 
 Năm 2023, đã thành lập được 05  câu lạc bộ thủ lĩnh, Tổ chức hội nghị giao lưu giữa các tổ truyền thông. Xây dựng mô hình truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng. Tập huấn năng cao năng lực, hướng dẫn vận hành và quản lý tổ truyền thông.  Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Tổ chức được 02 hội nghị tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông với hơn 200 người tham gia, tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số gồm các thành viên là những người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ xã, với  100 người tham gia. 
Tổ chức 02 chiến dịch truyền thông với 58 buổi truyền thông về định kiến giới, khuôn mẫu giới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ dần các tập tục văn hóa có hại, còn lạc hậu tại địa phương với chủ đề "Cải tạo phong tục tập quán lạc hậu" thu hút 3.172  hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Xây dựng các nội dung truyền thông, xuất bản tờ  gấp, các tranh ảnh... liên quan đến nội dung truyền thông nhằm tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, từng bước giảm dần và chấm dứt tình trạng Bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc./.

 
Vũ Chiến - Thanh Nhàn - Tiến Sỹ
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1