Huyện Si Ma Cai đột phát trong cải cách hành chính.

Nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, huyện Si Ma Cai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, huyện đã đầu tư vốn để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trang bị máy vi tính, máy scan, phục vụ công tác chuyên môn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính  theo mô hình Một cửa, một cửa liên thông; giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đến nay toàn huyện đã triển khai, thường xuyên sử dụng 469 hộp thư điện tử tỉnh Lào Cai, trong trao đổi công việc. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện trao đổi, sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hệ điều hành điện tử. Hệ thống giao ban trực tuyến được đầu tư, vận hành ổn định, đảm bảo kỹ thuật, thông tin thông suốt phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành giữa UBND huyện với UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các xã.

Việc triển khai thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông góp phần giúp UBND huyện giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, không xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

Trước đây người dân muốn thực hiện thủ tục hành chính phải đi lại rất vất vả, phải đến từng Phòng ban chuyên môn để thực hiện thủ tục hành chính , hoặc phải chờ đợi rất nhiều ngày. Từ khi có bộ phận Một cửa, một cửa liên thông người dân, tổ chức, doanh nghiệp rất hài lòng khi được cán bộ một cửa hướng dẫn tận tình, chu đáo, giải quyết nhanh gọn và nhận được kết quả sớm hơn quy định.

Đến nay 100% các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó cấp huyện thực hiện 313 thủ tục hành chính, cấp xã 145 thủ tục hành chính. Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đáp ứng đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ các chức danh theo quy định. Năm 2019 toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 17.010 hồ sơ theo cơ chế Một cửa, tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt 99,6 %.

Với phương châm “Chuyên nghiệp, hiện đại, được lòng dân” UBND huyện Si Ma Cai đã đưa việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong cải cách hành chính UBND huyện đã quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính , góp phần chung tay cải cách hành chính.

Thường xuyên rà soát, đánh giá dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đảm bảo được vận hành ổn định, đúng quy định và quy trình của thủ tục hành chính.

Tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã đều được trang bị máy tính, máy scan để phục vụ người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến. Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính  trực tiếp hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký trực tuyến.

UBND huyện đã chủ động phối hợp với Bưu điện đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích  theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2019 tổng số hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích là 3.020 hồ sơ.

Việc đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính  góp phần tạo môi trường hành chính thông thoáng hiện đại. Đây là điều kiện quan trọng góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cũng như tạo niềm tin, sự hài lòng của cán bộ, nhân dân vào bộ máy công quyền của nhà nước./.

 

Vũ Thị Tâm Chính - Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1