Huyện Si Ma Cai triển khai nhiệm vụ giáo dục năm học 2023 - 2024

    Ngày 8/3, Tại Hội trường lớn huyện Si Ma Cai, UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số nhiệm vụ về công tác giáo dục năm học 2023 - 2024. 

 

    Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày Dự thảo Báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm 2024 và hết nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
    Theo đó, năm học 2023-2024, toàn huyện có 45 trường học, 581 lớp với 13.774 học sinh. Về đội ngũ: Tính đến tháng 12/2023, toàn huyện có 1.128 người, trong đó, 112 CBQL; 908 giáo viên; 108 nhân viên. Thiếu 122 biên chế giáo viên so với biên chế được giao  (Mầm non: 23; Tiểu học: 32; THCS: 45; THPT: 22).

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

    Hiện toàn huyện có 88,8% CBQL, GV, NV là đảng viên; 100% CBQL đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; 100% CBQL, giáo viên được tham gia bồi dưỡng thường xuyên, số giáo viên có chuyên môn giỏi tiếp tục tăng lên.  Quy mô giáo dục- đào tạo, mạng lưới trường lớp phù hợp với phân bố dân cư; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng... tiếp tục được đầu tư đáp ứng yêu cầu đổi mới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú trở thành trụ cột giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều trường học có cơ sở vật chất tốt, cảnh quan đẹp, hoạt động giáo dục sôi nổi, chất lượng. 
    Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến bộ vững chắc và rõ rệt; duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, giảm tỷ lệ người lớn mù chữ; giáo dục dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực; phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt kết quả cao; trường học đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

anh tin bai

Đ/c Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, tâm huyết và trách nhiệm; cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục có nhiều đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm cao trong quá trình thực hiện. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng thực hiện đổi mới giáo dục.
    Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 35%; trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 99,8%; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi ra lớp, đạt 99,7%, trong đó trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ học sinh HTCT Tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh Tiểu học HTCT đạt 98,7%.
     Tỷ lệ học sinh HTCT THCS được xét công nhận tốt nghiệp đạt 99,5. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT và học nghề đạt 88%. Tỷ lệ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt trên 90%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương đạt 52,4%. Tỷ lệ trường học được kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia 30/43 trường, đạt 69,8%.   
     Công tác phổ cập - xóa mù chữ: Huyện duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 4 tuổi (về đích trước 01 năm so với KH đề ra), đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 
 Việc duy trì số lượng học sinh tuyển đầu vào, đầu ra các cấp nhất là cấp THCS, THPT còn khó khăn do học sinh bỏ học, không ra lớp nhiều và tăng sau các dịp nghỉ lễ, Tết. 
    Học sinh thuộc các xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới thôi hưởng một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đời sống của nhân dân vùng cao còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận nhân dân về vai trò của giáo dục còn hạn chế. Còn thiếu giáo viên so với định mức ở tất cả các cấp học, bậc học, nhất là giáo viên chuyên biệt (Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc), nhân viên y tế, bảo vệ, cấp dưỡng, thư viện, thiết bị.
     Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy được quan tâm đầu tư, nhưng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là phòng học bộ môn, thiết bị dạy học. Năm 2022 dự toán được cấp 6.860 triệu đồng, đã thực hiện 145,6 triệu đồng; kinh phí còn lại 6.714,4 triệu đồng chuyển nguồn sang 2023 thực hiện. Năm 2023 đã thực hiện giải ngân 6.524 triệu đồng cho các trường TH, THCS. Năm 2023 dự toán được cấp 8.009 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 7.889 triệu đồng cho các trường MN, TH, THCS
    Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận và đưa ra các ý kiếm nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong công tác quản lý điều hành, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập cũng như công tác dạy và học. Theo đó, hội nghị tập trung triển khai những giải pháp lãnh đạo, quản lý, quản trị trường học; quán triệt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 -2024, nhằm đạt mục tiêu và lộ trình phát triển của từng trường và toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện. 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó Bí thư, Chủ tịch UNND huyện đề nghị các Hiệu trưởng cần phải nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, cán bộ, nhiệm vụ chi tiêu tài chính và các văn bản khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo ra soát, chỉ đạo và tham mưu cho huyện để chỉ đạo đảm bảo mục tiêu về giáo dục đã đặt ra tại Nghị quyết Đại hội, tham mưu củng cố xây dựng mạng lưới trường lớp học, xây dựng đội ngũ theo từng trường để đảm bảo về cơ cấu đội ngũ, tỷ lệ đội ngũ. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường phải làm tốt công tác chăm sóc, quản lý học sinh bán trú, đặc biệt là chế độ chính sách đối với học sinh. Đồng chí mong muốn năm 2024 ngành giáo dục huyện sẽ đem về nhiều kết quả tốt hơn đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai./.

 
Vũ Chiến - Giàng Măng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1