Một số điểm mới trong chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Ngân hàng CSXH huyện Si Ma Cai

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số hạn chế vướng mắc cần được tháo gỡ. Những khó khăn này đã được Nghị quyết số 126/NĐ-CP, ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021. Với một số nội dung thay đổi cụ thể như sau:

Về điều kiện vay vốn: Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh: Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án, hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Về Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Về mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động, mức tiền lương tháng là mức tiền lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Lãi suất cho vay là 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn vay tối đa dưới 12 tháng. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Đối với chính sách này, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp nhận hồ sơ vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2022.

Khách hàng khi có đủ các điều kiện trên và có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đề nghị liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Si Ma Cai để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Vũ Tuấn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1