Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố Na Cáng thị trấn Si Ma Cai

          Sáng ngày 10/11/2020, Tổ dân phố Na Cáng thị trấn Si Ma Cai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Si Ma Cai.

Đ/c Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng quà nhân dân Tổ dân phố Na Cáng

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Na Cáng đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển. Các ban, ngành, đoàn thể xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước tổ dân phố. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; giảm tình trạng tảo hôn ở trẻ tuổi thành niên; huy động trẻ em trong độ tuổi được đến trường; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn thử thách cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương Si Ma Cai vững bước theo con đường đổi mới, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ thị trấn cùng  nhân dân Tổ dân phố Na Cáng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước tổ dân phố; mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa khu dân cư.

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách, đặc biệt các chính sách dân tộc, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực được đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, vệ sinh môi trường ...

Ba là: Nhân dân các dân tộc cần đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm tạo điều kiện cho con em đi học; phấn đấu đạt tổ dân phố văn hóa, không có tệ nạn xã hội, không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học, nghỉ học dài ngày, không có người sinh con thứ ba, không có tảo hôn... Hằng năm, có kế hoạch tu sửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh - sch - đẹp; bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, ma chay... để xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Bốn là: Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc, đặc biệt các thuần phong mỹ tục, các lễ hội truyền thống; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bài trừ các tệ nạn xã hội, tuyên truyền đạo trái pháp luật, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm là: Thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, góp phần tham gia bảo vệ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc./.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1