Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023

    Ngày 16/8, xã Quan Hồ Thẩn đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

 

    Tại ngày hội này, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

anh tin bai

Quang cảnh ngày hội

    Đồng thời, phát huy sức mạnh toàn dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, làm thất bại những chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh trật tự của địa phương. Ngày hội cũng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại ở cơ sở, đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 
    Trong dịp này, các cán bộ chiến sỹ lực lượng công an nhân dân trong xã cũng có nhiều hoạt động thiết thực, tri ân, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, thăm hỏi động viên đối với lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, kết hợp với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ./.

 
Minh Hồng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1