Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Si Ma Cai tổ chức hội nghị triển khai các tiêu chí về văn hóa và thông tin truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

    Ngày 16/02/2023 tại Hội trường Khối Văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị hướng dẫn cho cán bộ lãnh đạo và công chức văn hóa các xã về triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa, thông tin truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

    Tại hội nghị ông Tô Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin triển khai những điểm mới của tiêu chí 6, tiêu chí 8 và tiêu chí 16 trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cho các xã.

anh tin bai

ng Tô Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin phát biểu tại hội nghị)

    Lãnh đạo và công chức văn hóa xã đã trao đổi thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa, thông tin truyền thông ại cơ sở và đề nghị phòng Văn hóa  - Thông tin và Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Lào Cai có hướng dẫn cụ thể về sử dụng thiết chế văn hóa tại cơ sở.

anh tin bai

(Ông Hoàng Seo Chang - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Mế  phát biểu tại hội nghị)

     Phát biểu tại hội nghị ông:  Phạm Thanh Đồng - Phó Trưởng Phòng Văn hóa cơ sở và gia đình  - Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Lào Cai đã tiếp thu các ý kiến của các xã và đề nghị các xã triển khai rà soát tiêu chí văn hóa và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (như rà soát lại diện tích nhà văn hóa đề nghị đầu tư nâng cấp hoặc xây lại mới nhà văn hóa, khu thể thao... theo tiêu chí nông thôn mới) gửi về Phòng Văn hóa - TT tổng hợp gửi Sở Văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai tổng hợp trình UBND tỉnh.

anh tin bai

ng: Phạm Thanh Đồng - Phó Trưởng Phòng Văn hóa CS&GĐ - Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị)

    Kết luận tại hội nghị ông Tô Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đề nghị các xã đã về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các xã chuẩn bị về đích nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 khẩn chương rà soát lại nội dung các tiêu chí đã đạt thì tiếp tục duy trì còn những tiêu chí chưa đạt cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1