Phụ nữ huyện Si Ma Cai với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Hội LHPN huyện Si Ma Cai tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ trên toàn huyện đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tích cực phát động các phong trào thi đua của Hội gắn với với cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động "rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững hệ thống chính trị của địa phương.

 Thực hiện Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; rèn luyện  phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội LHPN huyện Si Ma Cai đã chỉ đạo các cơ sở tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các văn bản của chỉ đạo của các cấp tới 100% hội viên, phụ nữ trong toàn huyện như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ như: 3/2; 8/3, 30/4, 1/5; 20/10…; việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn, tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền các chủ đề về an toàn cho phụ nữ và trẻ em….  Trong nhiệm kỳ các cấp hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được  265 buổi thu hút 7.950 lượt người tham giaTích cực bồi dưỡng  nhân rộng các mô hình hay, các gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua, góp phần cổ vũ động viên  hội viên, phụ nữ trong lao động sản xuất.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, vị trí của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, trách nhiệm của các thành viên trong việc tạo dựng môi trường nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người,  đã được Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai đến các tầng lớp nhân dân.  Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp cũng triển khai có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” của Chính phủ, qua đó đã góp phần củng cố niềm tin, xây dựng nền tảng tinh thần, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, giúp phụ nữ phấn đấu rèn luyện ngày càng có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, sống văn hóa và lòng nhân hậu.

Hội LHPN huyện luôn quan tâm tới chủ đề tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phát động vệ sinh môi trường nông thôn mới. Chỉ riêng trong năm 2019 đã  đề nghị Tòa án nhân dân huyện hủy kết hôn trái pháp luật đối với 09 trường hợp tại các xã. Thông qua các hoạt động, các phong trào hội đã  phát hiện được 84 gương điển hình trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, đi đầu trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn...

Hoạt động của các Mô hình, Câu lạc bộ đã, tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện,  đến nay duy trì hoạt động là 106 mô hình, câu lạc bộ, thu hút 4.216 hội viên, phụ nữ tham gia. Tham gia Mô hình, Câu lạc bộ chị em được chia sẻ, bày tỏ ý kiến tâm tư, nguyện vọng để giải tỏa những ưu phiền trong cuộc sống; giúp cho Hội viên, phụ nữ nâng cao thu nhập cho gia đình; cũng là cầu nối để chuyển giao khoa học kỹ thuật mới tới Hội viên, phụ nữ và nhân dân

Huyện hội đã xây dựng kế hoạch phát động tổng vệ sinh môi trường nông thôn, chỉ đạo 13 cơ sở Hội, hướng dẫn sắp xếp đồ dùng trong gia đình hội viên được 445 hộ, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường được 175 buổi, với 6.402 lượt người tham gia. Kết quả đã tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm được hơn 164 km đường nội thôn và thu gom hơn 303 khối rác thải các loại.

Đặc biệt, nhằm giúp phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Hội Phụ nữ đã quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổng dư nợ đến năm 2019 là 75 tỷ  đồng, với 1.558 hộ được vay vốn. Huy động tiết kiệm  được 1,3 tỷ  đồng.  Nhờ nguồn vốn vay trên đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển sản xuất với nhiều ngành nghề khác nhau và đem lại thu nhập cao cho gia đình. Đã tổ chức cho 80 chị em phụ nữ các xã đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm 04 mô hình phát triển kinh tế trong huyện. Để chị em học hỏi tích lũy kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình

 Năm những toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ huyện đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, bám sát vào tình hình, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Hội. Với nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của mình, Hội LHPN huyện đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện sâu rộng đến từng chi, tổ Hội và từng đối tượng phụ nữ với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa thiết thực, mang tính hiệu quả cao, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Qua các phong trào thi đua sôi nổi đã khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ, xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao và đổi mới về nội dung lẫn hình thức phù hợp với đối tượng, hàng quý có xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt đến các chi, tổ Hội, qua đó đã đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Góp phần vào việc phát triển hệ thống chính trị của toàn huyện, xây dựng huyện Si Ma Cai ngày một lớn mạnh./.

Hội phụ nữ huyện

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1