Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Thào Chư Phìn

    Thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy gái trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn vơí phát triển du lịch trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022. Ngày 30/11/2022 Phòng Văn hóa – TT huyện Si Ma Cai phối hợp với UBND xã Thào Chư Phìn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Thào Chư Phìn.

anh tin bai

                     Ảnh: Ông Trần Hoài Long - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - TT phát biểu tại buổi ra mắt   

   Câu lạc bộ được thành lập với 20 thành viên gồm các nghệ nhân dân gian và các hạt nhân là thế hệ trẻ.

anh tin bai
                                                                                                  Ảnh: Các nghệ nhân biểu diễn 

     Câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Thào Chư Phìn được thành lập với mục đích bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đó trú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc, lễ hội, các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc phát triển thành sản phẩm du lịch văn hoá đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá xã hội tại địa phương phục vụ cho phát triển du lịch.

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1