Tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Ngày 27/10, Hội nông dân huyện Si Ma Cai đã tổ chức lớp tập huấn, cập nhật kiến thức cho 70 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ban chấp hành Hội Nông dân cơ sở. 

 

Trong thời gian 2 ngày, 70 cán bộ hội Nông dân cơ sở sẽ được truyền đạt các kiến thức như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Hội nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị - Xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam. Tổ chức hội nông dân Việt Nam ở cơ sở. Chuyên đề 4, một số nghiệp vụ công tác của cơ sở hội.

anh tin bai

Quang cảnh buổi tập huấn

Bên cạnh đó các học viên còn được cập nhật một số nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Nội  quy và các giải pháp Hội nông dân Việt Nam tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, Công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Hội cấp cơ sở.
 Qua lớp tâp huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và trang bị cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở những kiến thức cơ bản, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, bản lĩnh chính trị, đáp ứng những đòi hỏi của công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay. Tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện và sâu sắc của cán bộ Hội nông dân về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, để Hội thật sự là trung tâm, là nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới./.

 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1