Thường trực Huyện ủy làm việc với phòng Lao động - Thương binh và xã hội

          Chiều ngày 17/3/2021, đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì buổi làm việc với phòng Lao động - Thương binh và xã hội. Tham dự có đồng chí Trần Bích Sửu - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Đ/c Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan

          Theo báo cáo tại buổi làm việc, phòng Lao động - Thương binh và xã hội đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các chương trình, đề án của tỉnh, huyện tác động tích cực đến đề án hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo nhanh và bên vững. Hàng năm bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên để chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hầu hết các mục tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, các giải pháp hỗ trợ sản xuất được quan tâm, chú trọng tham mưu huyện triển khai, đặc biệt chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; công tác tín dụng ưu đãi được triển khai thực hiện tốt, công tác y tế, giáo dục ngày càng được nâng cao, nhận thức của nhân dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã từng bước thay đổi và giúp đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đ/c Lý Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đ/c Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cho buổi làm việc nghiêm túc, chu đáo. Trong thời gian qua, khối lượng công việc nhiều, biên chế ít, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm lãnh đạo, công chức đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là lĩnh vực giảm nghèo, giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội,... góp phần không nhỏ trong việc ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Để tiếp tục phát huy những kết quả dã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Thường trực Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo, công chức Phòng Lao động - Thương binh xã hội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tại buổi làm việc. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

          - Về công tác giảm nghèo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, nghiên cứu, khẩn trương tham mưu Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025, đảm bảo rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, sát tình hình thực tế, giảm nghèo thực chất, bền vững. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo hướng hạn chế tối đa việc cho không, chuyển mạnh sang hỗ trợ có điều kiện. Nghiên cứu, tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra hộ nghèo cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo thực chất, đúng đổi tượng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện tốt công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

          - Về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Xác định chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn sang các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân là lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tổ chức rà soát, khảo sát kỹ nhu cầu của các đối tượng, trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu huyện đề xuất với tỉnh các cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân trên địa bàn. Tích cực cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối với cơ sở đào tạo, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn, để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn; đồng thời, nghiên cứu cung cầu thị trường lao động địa phương, tổ chức các lớp đào tạo nghề phủ hợp với các đối tượng, để giải quyết việc làm tại chỗ cho nhân dân.

          Về thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đổi tượng bảo trợ xã hội, người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn có giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác quản lý các đối tượng nghiện ma túy và sau cai nghiện về địa phương, bảo đảm sự ổn định về an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Lê Thanh Nghị 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1