Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bản Mế tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

    Sáng ngày 27/03/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bản Mế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

 

    Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội

    Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Bản Mế đã tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết BCH Đảng bộ xã lần thứ XXI; Tuyên truyền nhân dân tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, xã... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong cộng đồng dân cư tại 5/5 thôn với 1.680 lượt người nghe. Triển khai đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 - CT/TW và nội dung Nghị quyết TW4 khóa XIII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đến toàn thể các đồng chí Ủy viên UBMTTQ, Ban CTMT thôn. Phối hợp tổ chức trên 65 hội nghị chuyên đề thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, Tổ tuyên vận, các cuộc họp thôn trên 4.000 lượt người nghe. Qua đó, nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã hằng năm, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở các thôn, khu dân cư. Đảm bảo 100% khu dân cư trên địa bàn xã được tổ chức ngày hội trong không khí vui tươi,  phấn khởi, đoàn kết, mang đậm ý nghĩa "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân". Trong các dịp này UBMTTQ đã khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tỷ lệ bình quân số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá,  hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 86,91%.

anh tin bai

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bản Mế khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 11 đồng chí tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương và bầu Đồng chí Giàng Văn Trưởng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bản Mế khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

anh tin bai

Chú thích ảnh

 

    Nhân dịp này, lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; tặng quà cho các đồng chí thôi không tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029./. 

 
Vũ Chiến - Minh Hồng
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1