Xã Nàn Sán, nhiều giải pháp để người dân thoát nghèo bền vững

Nàn Sán là xã còn nhiều khó khăn của huyện Si Ma Cai, theo thống kê năm 2016, toàn xã có đến 467 hộ nghèo chiếm 66% dân số ngoài ra số hộ cận nghèo cũng còn  94 hộ chiếm 13%. Trình độ dân trí của nhân dân còn nhiều hạn chế, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng còn chưa cao. Trên cơ sở  đánh giá thực tế, cấp ủy, chính quyền đã nhận thấy rõ những tồn tại đó là: Hầu hết các hộ gia đình chỉ phát triển kinh tế ở quy mô nhỏ, nhiều ngành nghề truyền thống có thế mạnh chưa được phát huy, các hộ nghèo, cận nghèo đa phần là do thiếu đất sản xuất, thậm chí có hộ không có đất để sản xuất, một số lao động  muốn tìm kiếm việc làm thì lại không có tay nghề, chỉ có thể đi làm lao động phổ thông thu nhập thấp. Một hộ nghèo, cận nghèo, đã được nhà nước hỗ trợ vốn, cây, con giống đã vươn nên thoát nghèo, nhưng sau đó tái nghèo lại, nguyên nhân tái nghèo là do sau khi thoát nghèo, thì không còn được hưởng nguồn vốn ưu đãi của nhà nước hoặc làm ăn thất bại, thiên tai, dịch bệnh v.v.. điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Một số quyết sách của xã chưa phát huy hết được những tiềm năng thế mạnh sẵn có của xã.

Nhận thức rõ những khó khăn, từ bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể  chính trị của  xã , tập trung, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện đối với công tác giảm nghèo; và xem công tác này là 5 nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, xã  đã vận dụng sáng tạo  các nguồn vốn đầu tư của nhà nước như:  các chương trình NQ22, 135, 30a, chương trình xây dựng NTM,... để xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Tham mưu cho huyện đầu tư, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời  kết hợp với các ban, ngành,  chức năng  mở 17 lớp  đào tạo nghề cho 376 bà con trong xã. Nhiều học viên sau khi có nghề đã thành lập các đội thợ xây để tự tạo việc làm, bằng việc nhận thi công các công trình gia dụng, tham gia xây dựng các công trình nhỏ của địa phương như Nhà văn hóa thôn.  Một số học viên khác sau khi hoàn thành khóa học đã được một số công ty, doanh nghiệp tuyển dụng vào làm với mức thu nhập tương đối ổn định. Một số học viên sau khi được học tập  các kỹ  thuật chăn nuôi, đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư làm chuồng trại kiên cố, trồng cỏ để phát triển chăn nuôi đại gia súc, và đã trở lên khá giả từ những mô hình này. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng có nhu cầu vay vốn,để phát triển kinh tế, được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Tính từ năm 2016 đến nay, đã có 514 lượt hộ dân được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế với mức dư nợ trung bình mỗi hộ từ 50 đến 100 triệu đồng. Bằng các nguồn vốn 102, 30a, nghị quyết 22, đã hỗ trợ  9,5 tỷ đồng cho 11 hộ dân tham gia dự án nuôi trâu sinh sản  với 353 con, Ngân hàng bò của xã đã cấp 198 con bò giống cho 95 hộ, mô hình ngựa bạch cấp 10 con cho 10 hộ với tổng số tiền là 526 triệu đồng, hỗ trợ người dân số tiền là gần 900 triệu đồng xây được 297 hố ủ phân. Thực hiện trồng được trên 100 ha cỏ voi, cỏ VA 06 để phát triển chăn nuôi gia súc. Từ năm 2016 đến nay đã kêu gọi các nguồn xã hội hóa, đã giúp cho hơn 20 hộ dân thuộc hộ gia đình chính sách, xóa nhà tạm

Nhờ vào sự năng động, sáng tạo của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của toàn xã hội đến nay, việc giảm nghèo tại xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo có chuyển biến rõ rệt: Năm 2016, toàn xã có 467 hộ nghèo, chiếm 66%,  Năm 2019, toàn xã  chỉ còn có 92 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 11%,  Vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 12 đề ra.

Với những thành tích đã đạt được, Năm 2019 Nàn Sán đã được UBND tỉnh Lào Cai công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Có thể thấy, với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Thời gian tới, trên cơ sở sự hỗ trợ của Tỉnh và huyện Si Ma Cai, Xã Nàn Sán sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực; chú trọng nâng cao thực chất đời sống người dân. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững, Nàn Sán cũng sẽ tăng cường việc hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện công tác giảm nghèo.

 

Thu Hằng - UBND xã Nàn Sán

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1