Chuyên mục Tiếp cận thông tin

TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:Mẫu số 01a;Mẫus01b.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫus01a; Mẫus01b; Mẫus02; Mẫus03; Mẫus04; Mẫus05; Mẫu số 06.


                               DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

                          (theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT Nội dung
Đường dẫn
I Danh mục thông tin công khai
1
Văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
2
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên Chi tiết
3
Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước
+ Thủ tục hành chính - Mức 2
Chi tiết
+ Thủ tục hành chính - Mức 3 Chi tiết
4
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật
Chi tiết
5 Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay Chi tiết
6
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc Chi tiết
7
Báo cáo tài chính năm Chi tiết

8

Thông tin thống kê

+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2017

Chi tiết
+Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2019
Chi tiết
9 Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Cổng
Chi tiết
II
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Si Ma Cai, Lào Cai
Email: contact-simacai@laocai.gov.vn - Điện Thoại: (02143).796.011

III

Biểu mẫu

1
Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân Mau_1a.docx
2
Mu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp Mau_1b.docx
3
Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin Mau_02.docx
4
Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin Mau_03.docx
5
Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin Mau_04.docx
6
Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin Mau_05.docx
7
Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận Mau_06.docx

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

Chi tiết

1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1