Danh sách lãnh đạo huyện

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Thường trực Huyện ủy Si Ma Cai

 

Nhiệm kỳ 2020-2025

 

 STT

 Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

anh tin bai

 

Đồng chí Hà Đức Minh -  Bí thư Huyện ủy

Ngày sinh: 28/4/1987

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 6/3/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều tra tội phạm

- 8/2000 - 9/2005: Học sinh Trường Văn hóa I - Bộ Công an

- 10/2005 - 7/2010: Sinh viên Học viện An ninh nhân dân

- 8/2010 - 8/2012: Cán bộ phòng PA01, Công an tỉnh Lào Cai

- 9/2012 - 10/2012: Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và đô thị, Tỉnh Đoàn Lào Cai

- 11/2012 - 9/2014: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

- 10/2014 - 4/2016: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

- 5/2016 - 8/2017: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 9/2017 - 9/2019: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 10/2019 - 1/2020: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 2/2020 - 5/2020: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 6/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư Chi bộ tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 11/2020 – 6/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai;

- 6/2022 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Si Ma Cai

 2

Đồng chí Lý Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

   
   

- Sinh ngày 29/9/1974,

- Dân tộc Mông

- Nguyên quán: Sín Chéng – Si Ma Cai – Lào Cai.

- Ngày vào đảng: 03/02/2001, chính thức: 03/02/2002, Lý luận chính trị: Cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Nông lâm.

- Từ tháng 7/1998 - 01/2001 công chức Tư pháp - HT xã Sín Chéng.
- Từ tháng 01/2001 - 02/2008 phó Chủ tịch UBND xã Sín Chéng.
- Từ tháng 02/2008 - 8/2009 Chủ tịch UBND xã Sín Chéng.
- Từ tháng 8/2009 - 5/2014 Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Chéng.
- Từ tháng 5/2014 - 6/2016 phó Ban Tổ chức Huyện ủy Si Ma Cai.
- Từ tháng 7/2016 đến nay: Phó Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai.

- Từ ngày 20/7/2020 đến tháng 2/2023: Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai

- Từ tháng 2/2023 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đồng chí: Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện


Sinh ngày
: 25/7/1969

 Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Email:hvduong-simacai@laocai.gov.vn

- Từ 10/1992 - 9/1996: Giáo viên trường PTTH số 1 huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
- Từ 10/1996 - 9/1997: Giảng viên Khoa tự nhiên trường THSP Lào Cai.
- Từ 10/1997 - 9/1999: Cán bộ phòng đào tạo NCKH trường CĐSP Lào Cai.
- Từ 10/1999 - 11/2002: Trưởng phòng Tổ chức HC trường CĐSP Lào Cai.
- Từ 12/2002 - 09/2004: Chuyên viên phòng Tổ chức CB Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 10/2004 - 11/2006: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức CB Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 12/2006 - 6/20211: Trưởng phòng Tổ chức CB Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai (2005 - 2010 Chủ tịch Công đoàn Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai).
- Từ 7/2011 - 12/2012: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 01/2013 - 9/2016: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kiêm HT trường CĐSP Lào Cai (Bí thư Đảng bộ trường CĐSP Lào Cai).
- Từ 10/2016 - 4/2019: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng bộ trường CĐSP Lào Cai.
- Từ 5/2019 - 5/2019: Điều động tạm thời về Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 6/2019 - 14/4/2020: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.
- Từ 15/4/2020 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN SI MA CAI

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

STT

Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

 
anh tin bai

Đồng chí Trần Bích Sửu - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Sinh ngày 21/3/73

- Dân tộc Kinh

- Nguyên quán: Minh Quân – Trấn Yên – Yên Bái.

- Ngày vào đảng: 03/02/2002, chính thức: 03/02/2003, Lý luận chính trị: Cao cấp, chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Quản lý Xã hội.

- từ tháng 9/1994 đến 8/1996: Giáo viên trường TH xã Võ Lao - Văn Bàn.

- từ tháng 9/1996 đến 8/1997: GV trường PTCS xã Văn Sơn - Văn Bàn.

- từ tháng 9/1999 đến 9/2002: GV trường PTDT Nội trú huyện Si Ma Cai.

- từ tháng 10/2002 đến 9/2005: Phó Hiệu trưởng trường TH xã Si Ma Cai

- từ tháng 10/2005 đến 11/2005: Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Si Ma Cai.

- từ tháng 11/2005 đến 12/2010: Phó Chủ tịchHội Phụ nữ huyện Si Ma Cai.

- từ tháng 01/2011 đến 6/2016:Chủ tịchHội Phụ nữ huyện Si Ma Cai.

- từ tháng 7/2016 đến 7/2020: UV BCH - Phó Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai

- từ tháng 7/2020 đến nay: UV BTV,Phó Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai

 

2

Đồng chí Trần Xuân Hiếu - UV BCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Từ năm 1997 - 1998: Giáo viên trường tiểu học xã Sán Chải huyện Bắc Hà - Lào Cai.

- Từ năm 1998- 1999: Giáo viên trường tiểu học xã Lử Thẩn huyện Bắc Hà - Lào Cai.

- Từ năm 1999 - 7/2003: Sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền - Hà Nội.

- Từ tháng 8/2003 - 7/2006: Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Si Ma Cai - Lào Cai.

- Từ tháng 8/2006 - 5/2011: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Si Ma Cai - Lào Cai.

- Từ tháng 5/2011 - 6/2016: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, huyện Si Ma Cai - Lào Cai.

- Từ tháng 7/2016 - 12/2019: Bí thư Đảng ủy xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai - Lào Cai.

Từ ngày 01/01/2020 - 30/5/2023: Chánh Văn phòng HĐND,UBND huyện Si Ma Cai.

- Từ ngày 31/5/2023 đến nay: Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 STT

 Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

 

Đồng chí: Hoàng Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện 

 

Sinh ngày: 25/7/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Email:hvduong-simacai@laocai.gov.vn

- Từ 10/1992 - 9/1996: Giáo viên trường PTTH số 1 huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
- Từ 10/1996 - 9/1997: Giảng viên Khoa tự nhiên trường THSP Lào Cai.
- Từ 10/1997 - 9/1999: Cán bộ phòng đào tạo NCKH trường CĐSP Lào Cai.
- Từ 10/1999 - 11/2002: Trưởng phòng Tổ chức HC trường CĐSP Lào Cai.
- Từ 12/2002 - 09/2004: Chuyên viên phòng Tổ chức CB Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 10/2004 - 11/2006: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức CB Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 12/2006 - 6/20211: Trưởng phòng Tổ chức CB Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai (2005 - 2010 Chủ tịch Công đoàn Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai).
- Từ 7/2011 - 12/2012: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 01/2013 - 9/2016: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kiêm HT trường CĐSP Lào Cai (Bí thư Đảng bộ trường CĐSP Lào Cai).
- Từ 10/2016 - 4/2019: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng bộ trường CĐSP Lào Cai.
- Từ 5/2019 - 5/2019: Điều động tạm thời về Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.
- Từ 6/2019 - 14/4/2020: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.
- Từ 15/4/2020 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai. 

2

Đồng chí: Lưu Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Từ tháng 10/2000 - 8/2005 cán bộ hợp đồng tại phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Si Ma Cai.
- Từ tháng 8/2005 - 3/2006 Công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Si Ma Cai.
- Từ tháng 3/2006 - 5/2011 Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Si Ma Cai.
- Từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2020: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Si Ma Cai.

- Từ 20/7/2020 đến nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai

3

 

anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 - Từ tháng 01/2001 - 11/2006: Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMTH Tiến Thành - tỉnh Lào Cai, làm việc tại Chi nhánh Hà Nội.
- Từ tháng 12/2006 - 12/2007: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế thuộc Văn phòng - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.
- Từ tháng 01/2008 - 6/2009: Chuyên viên Văn phòng - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.
- Từ tháng 7/2009 - 10/2012: Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.
- Từ tháng 11/2012 - 3/2013: Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Quản trị - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
- Từ tháng 4/2013 - 01/2015: Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Quản trị - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
- Từ ngày 02/2015 - 12/2015: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
- Từ tháng 01/2016 - 31/5/2018: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
- Từ ngày 01/6/2018 - 20/01/2021: Phó Trưởng phòng Chuyên viên Nông lâm nghiệp và tài nguyên môi trường - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
- Từ ngày 21/01/2021 - 19/5/2023: Phó Chánh Văn phòng chuyên trách - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai.
- Từ ngày 20/5/2023 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Từ 31/5/2023 đến nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 933
  • Trong tuần: 5,266
  • Tất cả: 2,072,474