Đề án quy hoạch đô thị loại V

           

  Trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai mở rộng nằm trên địa bàn của 3 xã Si Ma Cai, Nàn Sán và Mản Thẩn. Theo Nghị định số 36/2000/NĐ.CP ngày 18/08/2000 của chính phủ về việc điều chỉnh ranh giới huyện Bắc Hà tái lập huyện Si Ma Cai. Trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai nằm trên địa bàn xã Si Ma Cai có các cơ quan của Đảng, Chính quyền,  đoàn thể và các cơ quan chuyên môn của huyện. Đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, là trung tâm đô thị của huyện. Tại đây nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện thường xuyên giao thương trao đổi mua bán hàng hoá, giao lưu văn hoá và các hoạt động xã hội khác. Đặc biệt Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới giáp với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, nên hàng ngày nhân dân các dân tộc của nước bạn thường xuyên qua lại mua bán, trao đổi hàng hoá, thăm thân, giao lưu văn hoá.

Trong quá trình hình thành và phát triển, trải qua các thời kỳ khác nhau, trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai từ một nền kinh tế phát triển chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thuần tuý, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân trên địa bàn xã còn gặp không ít khó khăn. Đến nay khu vực trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai đã thay đổi cơ bản về mọi mặt, kinh tế phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá nhiều thành phần trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiểu thương, dịch vụ và du lịch. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, trong những năm qua huyện Si Ma Cai cũng gặp không ít  những khó khăn phức tạp trong việc thực hiện cơ chế kinh tế thị trường và trong công tác quản lý nhà nước. Nhất là trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xuất phát từ tình hình đặc điểm, tự nhiên kinh tế, xã hội như trên đòi hỏi phải điều chỉnh, mở rộng quy mô trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Do vậy việc nâng cấp trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai để đạt đô thị loại V và lên thị trấn Si Ma Cai nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hoá xã hội và củng cố an ninh quốc phòng, giúp cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thuận lợi trong công tác quản lý điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy nội lực và những lợi thế, tiềm năng của đơn vị hành chính biên giới. Nâng cấp trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai lên đô thi loại V và trở thành thị trấn, không những đánh dấu bước phát triển cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội mà còn đánh dấu một bước phát triển đột phá quá trình đô thị hoá trong những năm gần đây của huyện Si Ma Cai. Tạo động lực mới cho sự phát triển của cả huyện và nâng cao vai trò, vị thế trong quá trình giao lưu với các huyện của nước bạn láng giềng Trung Quốc nhất là về công tác đối ngoại về kinh tế văn hoá, là cầu nối và đối tác quan trọng với huyện Mã Quan của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Việc nâng cấp trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai đạt đô thị loại V và lên thị trấn là nguyện vọng của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai. Phù hợp với xu thế tất yếu và chiến lược phát triển đô thị của cả nước và tỉnh Lào Cai.

De An Si Ma Cai.doc

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 2,172
  • Tất cả: 2,069,380