Huyện Si Ma Cai họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2023

    Sáng ngày 10/01/2023, tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Si Ma Cai tổ chức họp thống nhất nội dung Kế hoạch chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI huyện Si Ma Cai năm 2023.

    Chủ trì cuộc họp có đồng chí Lý Seo Vảng – Phó Bí thư TT Huyện ủy Si Ma Cai – Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Si Ma Cai; đồng chí Hoàng Văn Dương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Si Ma Cai.

    Tại cuộc họp các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã cùng thảo luận thống nhất các nội dung: Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ chuyển đổi số và nội dung Kế hoạch chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI huyện Si Ma Cai năm 2023.

    Kết luận tại cuộc họp đồng chí Hoàng Văn Dương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Si Ma Cai yêu cầu cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên hoàn thiện các nội dung sớm tham mưu để Ban chỉ đạo ban hành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI huyện Si Ma Cai năm 2023 xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Kim Minh
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1