Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

    UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 phê duyệt Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh sẽ được thiết lập trong giai đoạn 2023 - 2030.

    Theo Quyết định này, tỉnh Lào Cai phê duyệt danh sách 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025 sẽ đầu tư tại 69 xã thuộc khu vực III và 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó huyện Si Ma Cai có 07 điểm được thiết lập gồm (05 xã đặc biệt khó khăn: Xã Lùng Thẩn, Thào Chư Phìn, Sán Chải, Nàn Sín; 02 xã có thông đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm Thị trấn Si Ma Cai và xã Nàn Sán)

    Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin được thiết lập nhằm phục vụ tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    Các điểm hỗ trợ cũng là nơi để phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, bao gồm các nội dung chính: Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số.

    Ngoài ra, các điểm hỗ trợ thông tin được sử dụng để phục vụ phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương đến Nhân dân trên địa bàn xã.

 

Kim MInh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1