HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

    Sáng ngày 10/10/2023, HĐND huyện Si Ma Cai khóa XIV nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh )

 

    Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Bích Sửu, Ủy viên BTV Phó Chủ tịch TT, HĐND huyện, đồng chí Trần Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các đồng chí trong Thường trực UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các cơ chuyên môn trên địa bàn huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XIV. 

anh tin bai

Quang cảnh Kỳ họp

    Tại kỳ họp này, HĐND huyện Si Ma Cai, các đại biểu HĐND huyện đã  xem xét, cho ý kiến đối với 04 tờ trình của UBND huyện, 03 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, HĐND huyện. Tại kỳ họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu giải trình làm rõ những nội dung liên quan đến các tờ trình của UBND huyện về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công trên địa bàn huyện. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết cụ thể: (1) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2023; (2) Nghị quyết điều chỉnh  kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai; (3) Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Si Ma Cai; (4) Nghị quyết kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND huyện khóa XIV.
    Phát biểu tại bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Bích Sửu, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện trân trọng cảm ơn tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời nêu rõ: Kỳ họp được tổ chức xuất phát từ sự cần thiết trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Việc HĐND huyện quyết nghị ban hành Nghị quyết các nội dung trên với tỉ lệ thống nhất rất cao sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để huyện Si Ma Cai sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

 
Nguyễn Sơn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 2,029
  • Tất cả: 2,069,237