Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện

    Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 24-25/10/2023 Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát do đồng chí Trần Bích Sửu, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện. Làm việc cùng Đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực UBND huyện, trưởng cơ quan thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

 

    Thời gian qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đã  được triển khai thực hiện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất của đồng bào ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục được ổn định.  Qua khảo sát, giám sát cho thấy, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện. Thông qua việc lồng ghép thực hiện nhiều chương trình, dự án; hệ thống kết cấu hạ tầng tại các xã nghèo, nhất là về giao thông, thủy lợi,… tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng so với nhu cầu thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trong vùng đồng bào DTTS ở một số địa phương có lúc, có nơi chưa kịp thời. Trong quá trình thực hiện dự án, có những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trên, nhưng địa phương báo cáo chậm và chưa theo dõi, kiểm tra thường xuyên. Nguồn lực thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. Nguồn ngân sách cấp huyện và khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp rất hạn chế. Việc thực hiện quy định phân cấp xã làm chủ đầu tư các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do UBND một số xã còn hạn chế năng lực về các thủ tục chuẩn bị chủ đầu tư dự án. 
    Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Bích Sửu nhấn mạnh, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn thông qua việc đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường kiểm soát tình hình thực hiện đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác thẩm định theo phân cấp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình. Tiến hành khảo sát kỹ hiện trường thực tế và nhu cầu của người dân trước khi thực hiện các thủ tục quyết định đầu tư các danh mục dự án, để tránh điều chỉnh quy mô, địa điểm, nguồn vốn, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.

 
Nguyễn Sơn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1