Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất đai

    Ngày 07/6/2023 Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại huyện Si Ma Cai tổ chức cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Si Ma Cai; Về phía Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện có các đồng chí: Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Bích Sửu, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ phó Tổ đại biểu, các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện. Về phía huyện Si Ma Cai có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn Phòng Tài nguyên Môi trường, Kinh tế hạ tầng, Nội vụ, Văn phòng HDND, UBND huyện.

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Si Ma Cai

 

    Theo báo cáo của UBND huyện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực như: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng được chú trọng, chất lượng quy hoạch từng bước được nâng cao; công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được quan tâm; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được kiểm soát chặt chẽ, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Công tác quản lý tài chính về đất, xác định giá đất được quan tâm, thực hiện công khai, minh bạch theo quy trình, quy định. Việc đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến đất đai được tăng cường về số lượng và chất lượng; ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của tổ chức và cá nhân ngày càng được nâng cao…

anh tin bai
anh tin bai

Đoàn giám sát thực tế tại địa phương

    Bên cạnh các kết quả đạt được, Đoàn Giám sát chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai như: Chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa tính toán kỹ những phát sinh về nhu cầu sử dụng đất cấp huyện nên phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất nhiều lần trong năm; trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý hiện trạng sử dụng đất còn hạn chế, thiếu kiên quyết trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm, kéo dài; tiến độ thực hiện một số dự án chậm theo giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư… 
    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện nghiêm túc tiếp thu và sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, bảo đảm thống nhất, đồng bộ để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thế mạnh của từng địa phương. Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng tổng hợp một số dung dung kiến nghị với các cấp để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

 
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1