70 học viên được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

    Ngày 15/5, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Si Ma Cai, đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4, lớp 2 năm 2023. Dự chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

anh tin bai

Quang cảnh lễ khai mạc

 

anh tin bai

 Trong thời gian 4 ngày từ ngày 15 tháng 5 đến 18 tháng 5, 70 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Các chuyên đề về Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Quan điểm của Đảng, chính sách phát luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, anh ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và dự vị động viên trong tình hình mới.

anh tin bai

Đ/c: Lưu Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

    Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban CHQS huyện quán triệt nội dung

    Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng  -an ninh đối tượng 4.

 
Vũ Chiến - Lồ Sinh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 531
  • Tất cả: 1,985,436