Công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

q 1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

q 2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các quỹ thuộc UBND tỉnh; đại diện các trường đại học, cao đẳng, báo cáo viên cấp tỉnh; các trung tâm, phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh; các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các tập đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai; 56 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai thời gian qua.

Điểm cầu các địa phương.jpg
Hội nghị được kết nối trực tuyến với các địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.jpg

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, bảo đảm tính liên kết, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Quy hoạch tỉnh được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, bảo đảm các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

IMG-5518.JPG

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu GRDP bình quân đầu người của tỉnh Lào Cai đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có GRDP bình quân đầu người cao của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao của cả nước; trở thành trung tâm của vùng và cả nước về du lịch, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và công nghiệp chế biến chế tạo. Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển, là một trung tâm phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước; là trung tâm kết nối quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh giữa Trung Quốc, Việt Nam, ASEAN và châu Âu với hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại và tích hợp.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ: Một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế, bốn trụ cột phát triển kinh tế, năm nhiệm vụ trọng tâm.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai (ảnh dưới).

q 4.jpg

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tóm tắt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Quy hoạch rất đúng, rất trúng, có tầm chiến lược nhưng đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai quy hoạch vào thực tiễn.

 
q 3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường trình bày tóm tắt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Do vậy, tinh thần chủ đạo trong tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh phải đồng tâm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương; xác định rõ nguồn lực, giải pháp trong thực hiện kế hoạch lập quy hoạch. Bảo đảm xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh. Căn cứ vào việc phân kỳ các mốc thời gian thực hiện trong Quy hoạch tỉnh để kiểm tra, đôn đốc nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, định hướng mà Quy hoạch tỉnh đã xác định.

Kế hoạch nêu rõ: Để triển khai hoàn thành các mục tiêu quy hoạch ở mức cao nhất và hiện thực hóa được các định hướng ưu tiên phát triển của quy hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời kỳ quy hoạch. Đó là, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tạo đột phá phát triển; hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa con người Lào Cai; thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

q 5.jpg
Các đại biểu tham quan hệ thống bản đồ Quy hoạch tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện rất có ý nghĩa, khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển, để tỉnh khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, vững vàng trên hành trình xây dựng Lào Cai trở thành “Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định và theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 11 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

20230412173754__MG_6511.JPG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt thể hiện rất rõ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm, tập trung sức lực, trí tuệ tập thể của cả hệ thống chính trị; thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển, vươn lên của tỉnh Lào Cai để trở thành tỉnh phát triển của vùng và cả nước.

Chủ trương Quy hoạch đã rõ, việc còn lại của tỉnh Lào Cai là cụ thể hóa các nội dung quy hoạch. Muốn thực hiện được phải phụ thuộc vào hành động, triển khai Quy hoạch tỉnh, với phương châm “chủ trương một, biện pháp mười”. Do đó, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt, hiểu, thuộc các nội dung Quy hoạch tỉnh đã được ban hành.

Hai là, cần công bố, công khai rộng rãi, đầy đủ các nội dung Quy hoạch trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, có thể tổ chức các hội nghị chuyên đề, gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư để vừa làm việc, vừa truyền tải các thông tin quy hoạch nhằm tăng hiệu quả thu hút vốn đầu tư.

Ba là, cần khẩn trương, chủ động linh hoạt trong việc triển khai thực hiện quy hoạch, nhất là việc phát triển các ngành, lĩnh vực... bằng các công trình, dự án cụ thể, sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong quá trình triển khai Quy hoạch chắc chắn sẽ phát sinh các vấn đề mới, những vấn đề chưa được nêu cụ thể trong Quy hoạch nên cần phải vận dụng linh hoạt, vì lợi ích chung, vì sự phát triển. Không được dùng Quy hoạch để cản trở sự phát triển chung. Đối với các nội dung chiến lược, khái quát trong Quy hoạch, cần áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Bốn là, cần tăng cường phối hợp ngang, dọc để thực hiện cho tốt, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch với mục tiêu cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Năm là, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quan tâm thu hút các nguồn lực đầu tư từ khối tư nhân. Đẩy nhanh thời gian xây dựng chính quyền điện tử, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá, nhân trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

 

                                                                                                                                                                          Theo baolaocai.vn

Vũ Chiến
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 455
  • Trong tuần: 455
  • Tất cả: 1,985,360